Add missing texts from the English version.
[Sone.git] / src / main / resources / i18n / sone.no.properties
1 Navigation.Menu.Sone.Name=Sone
2 Navigation.Menu.Sone.Tooltip=Freenet Sosiale Medier-Plugin
3 Navigation.Menu.Sone.Item.Login.Name=Log på
4 Navigation.Menu.Sone.Item.Login.Tooltip=Logg på din Sone
5 Navigation.Menu.Sone.Item.Index.Name=Din Sone
6 Navigation.Menu.Sone.Item.Index.Tooltip=Vis din Sone
7 Navigation.Menu.Sone.Item.New.Name=Nye innlegg og svar
8 Navigation.Menu.Sone.Item.New.Tooltip=Viser nye innlegg og svar
9 Navigation.Menu.Sone.Item.CreateSone.Name=Lag Sone
10 Navigation.Menu.Sone.Item.CreateSone.Tooltip=Lag en ny Sone
11 Navigation.Menu.Sone.Item.KnownSones.Name=Kjente Soner
12 Navigation.Menu.Sone.Item.KnownSones.Tooltip=Vis alle kjente Soner
13 Navigation.Menu.Sone.Item.Bookmarks.Name=Bokmerker
14 Navigation.Menu.Sone.Item.Bookmarks.Tooltip=Vis bokmerkede innlegg
15 Navigation.Menu.Sone.Item.EditProfile.Name=Endre Profil
16 Navigation.Menu.Sone.Item.EditProfile.Tooltip=Endre profilen til din Sone
17 Navigation.Menu.Sone.Item.ImageBrowser.Name=Bilder
18 Navigation.Menu.Sone.Item.ImageBrowser.Tooltip=Behandle dine bilder
19 Navigation.Menu.Sone.Item.DeleteSone.Name=Slett Sonen
20 Navigation.Menu.Sone.Item.DeleteSone.Tooltip=Sletter den gjeldende Sonen
21 Navigation.Menu.Sone.Item.Logout.Name=Logg av
22 Navigation.Menu.Sone.Item.Logout.Tooltip=Logger deg av den gjeldende Sonen
23 Navigation.Menu.Sone.Item.Options.Name=Innstillinger
24 Navigation.Menu.Sone.Item.Options.Tooltip=Innstillinger for Sone-pluginen
25 Navigation.Menu.Sone.Item.Rescue.Name=Redder
26 Navigation.Menu.Sone.Item.Rescue.Tooltip=Redd Sone
27 Navigation.Menu.Sone.Item.About.Name=Om
28 Navigation.Menu.Sone.Item.About.Tooltip=Informasjon om Sone
29
30 Page.About.Title=Om - Sone
31 Page.About.Page.Title=Om
32 Page.About.Flattr.Description=Hvis du liker Sone og du ønsker å belønne meg, kan du bruke Flattr-knappen på bunn av siden. Flattr er en ikke-anonym mikro betaling som fungerer som et Internet tips-beger hvor beløpet brukeren donerer er begrenset (Laveste er 2 € per måned). Mer informasjon kan bli funnet hos {link}flattr.com{/link}.
33 Page.About.Homepage.Title=Hjemmeside
34 Page.About.Homepage.Description=Du kan finne mer informasjon om kildekoden til Sone på {link}hjemmesiden{/link}.
35 Page.About.License.Title=Lisens
36
37 Page.Options.Title=Innstillinger - Sone
38 Page.Options.Page.Title=Innstillinger
39 Page.Options.Page.Description=Disse innstillingene påvirker oppførselen til Sone-tillegget.
40 Page.Options.Section.SoneSpecificOptions.Title=Sone-spesifikke innstillinger
41 Page.Options.Section.SoneSpecificOptions.NotLoggedIn=Disse valgene er bare tilgjengelig hvis du er {link}logget inn{/link}.
42 Page.Options.Section.SoneSpecificOptions.LoggedIn=Disse innstillingene er bare tilgjengelig når du er logget på og de er bare gyldig for den Sonen du er logget på som.
43 Page.Options.Option.AutoFollow.Description=Hvis en ny Sone blir oppdaget, følg den automatisk. Legg merke til at dette vil bare følge Soner som blir oppdaget etter at dette valget ble aktivert!
44 Page.Options.Option.EnableSoneInsertNotifications.Description=Hvis aktivert vil det varsles hver gang din Sone setter inn eller er ferdig å sette inn.
45 Page.Options.Option.ShowNotificationNewSones.Description=Vis varsel for nye Soner.
46 Page.Options.Option.ShowNotificationNewPosts.Description=Vis varsel for nye innlegg.
47 Page.Options.Option.ShowNotificationNewReplies.Description=Vis varsel for nye svar.
48 Page.Options.Section.AvatarOptions.Title=Avatarinnstillinger
49 Page.Options.Option.ShowAvatars.Description=Du kan deaktivere egendefinerte avatarer her, avhengig av det valgte kriteriet. Hvis avatar er deaktivert for en Sone, blir det automatisk genererte avataret vist istedenfor.
50 Page.Options.Option.ShowAvatars.Never.Description=Aldri vis egendefinerte avatarer.
51 Page.Options.Option.ShowAvatars.Followed.Description=Bare vis avatar for Soner du følger.
52 Page.Options.Option.ShowAvatars.ManuallyTrusted.Description=Bare vis avatar for Soner du manuelt har gitt en tillit større en 0.
53 Page.Options.Option.ShowAvatars.Trusted.Description=Bare vis avatar for Soner som har en tillit større enn 0.
54 Page.Options.Option.ShowAvatars.Always.Description=Alltid vis egendefinerte avatarer. Advarsel: Noen avatarer kan inneholde forstyrrende eller provoserende bilder.
55 Page.Options.Section.RuntimeOptions.Title=Oppførsel ved kjøretid
56 Page.Options.Option.InsertionDelay.Description=Antall sekunder Sone-innsetteren skal vente etter en endring av en Sone før den blir innsatt.
57 Page.Options.Option.PostsPerPage.Description=Antallet innlegg å vise pr side før side-kontroller blir vist.
58 Page.Options.Option.ImagesPerPage.Description=The number of images to display on a page before pagination controls are being shown.
59 Page.Options.Option.CharactersPerPost.Description=Antall tegn å vise fra et innlegg før resten blir skjult og en link blir vist for å utvide til hele innlegget (-1 for å deaktivere). Lengden på den viste teksten kan endres under.
60 Page.Options.Option.PostCutOffLength.Description=Antallet tegn som blir vist hvis et innlegg er for langt (Se innstilling over).
61 Page.Options.Option.RequireFullAccess.Description=For å avslå tilgang til Sone fra enhver host som ikke har blitt gitt full tilgang.
62 Page.Options.Section.TrustOptions.Title=Tillitsinnstillinger
63 Page.Options.Option.PositiveTrust.Description=Mengden positiv tillit du ønsker å gi en annen Sone ved å klikke på hake-merket under et innlegg eller ved å skrive et svar.
64 Page.Options.Option.NegativeTrust.Description=Mengden tillit du vil gi til andre Soner ved å klikke på den røde X'en nedenfor et innlegg eller svar. Denne verdien burde være negativ.
65 Page.Options.Option.TrustComment.Description=Kommentaren som vil bli satt i 'Web Of Trust' for all tillit gitt via Sone.
66 Page.Options.Section.FcpOptions.Title=FCP-grensesnitts innstillinger
67 Page.Options.Option.FcpInterfaceActive.Description=Aktiver FCP-grensesnittet for å tillate andre tillegg og andre klienter til å aksessere dit Sone-tillegg.
68 Page.Options.Option.FcpFullAccessRequired.Description=Påkrev FCP tilkobling fra tillate hoster (se din {link}nodes konfigurasjon, seksjon «FCP»{/link})
69 Page.Options.Option.FcpFullAccessRequired.Value.No=Nei
70 Page.Options.Option.FcpFullAccessRequired.Value.Writing=For skrivetilgang
71 Page.Options.Option.FcpFullAccessRequired.Value.Always=Alltid
72 Page.Options.Section.Cleaning.Title=Rydd opp
73 Page.Options.Option.ClearOnNextRestart.Description=Nullstill konfigurasjonen til Sone-tillegget ved neste omstart. Advarsel! {strong}Dette vil ødelegge alle dine Soner{/strong} så forsikre deg om at du har tatt backup av alt du fremdeles trenger! Du vil måtte sette det neste valget til 'true' for faktisk å nullstille.
74 Page.Options.Option.ReallyClearOnNextRestart.Description=Denne innstillingen må bli satt til «ja» hvis du virkelig {strong}virkelig{/strong} ønsker å slette Sone-tilleggets innstillinger ved neste omstart.
75 Page.Options.Warnings.ValueNotChanged=Denne innstillingen ble ikke endret fordi verdien du spesifiserte ikke var gyldig.
76 Page.Options.Button.Save=Lagre
77
78 Page.Login.Title=Logg på - Sone
79 Page.Login.Page.Title=Logg på
80 Page.Login.Label.SelectSone=Velg Sone:
81 Page.Login.Option.NoSone=Velg Sone…
82
83 Page.Login.CreateSone.Title=Lag Sone
84
85 Page.CreateSone.Title=Lag sone - Sone
86
87 Page.DeleteSone.Title=Slett Sonen - Sone
88 Page.DeleteSone.Button.No=Nei, ikke slett.
89 Page.DeleteSone.Button.Yes=Ja, slett.
90 Page.DeleteSone.Page.Description=Dette vil ikke slette Sonen fra Freenet (Fordi det er umulig), det vil bare koble fra ditt 'Web Of Trust'-pseudonym fra Sone.
91 Page.DeleteSone.Page.Title=Slette Sonen «{sone}»?
92
93 Page.Index.Title=Din Sone - Sone
94 Page.Index.Label.Text=Innleggstekst:
95 Page.Index.Label.Sender=Avsender:
96 Page.Index.Button.Post=Publiser!
97 Page.Index.PostList.Title=Innleggsstrøm
98 Page.Index.PostList.Text.NoPostYet=Ingen har skrevet noen innlegg enda. Du burde starte med en gang!
99 Page.Index.PostList.Text.FollowSomeSones=Or maybe you are not following any Sones? Take a look at the list of {link}known Sones{/link} and follow whoever looks interesting!
100
101 Page.New.Title=Nye innlegg og svar - Sone
102 Page.New.Page.Title=Nye innlegg og svar
103 Page.New.NothingNew=For øyeblikket er det ingen ting nytt
104
105 Page.KnownSones.Title=Kjente Soner - Sone
106 Page.KnownSones.Page.Title=Kjente Soner
107 Page.KnownSones.Text.NoKnownSones=Det er for øyeblikket ingen kjente Soner.
108 Page.KnownSones.Label.Sort=Sorter:
109 Page.KnownSones.Label.FilterSones=Filtrer Soner:
110 Page.KnownSones.Sort.Field.Name=Navn
111 Page.KnownSones.Sort.Field.LastActivity=Siste aktivitet
112 Page.KnownSones.Sort.Field.Posts=Antall innlegg
113 Page.KnownSones.Sort.Field.Images=Antall bilder
114 Page.KnownSones.Sort.Order.Ascending=Stigende
115 Page.KnownSones.Sort.Order.Descending=Avtagende
116 Page.KnownSones.Filter.Followed=Vis bare soner som følges
117 Page.KnownSones.Filter.NotFollowed=Gjem Soner som følges
118 Page.KnownSones.Filter.New=Vis bare nye Soner
119 Page.KnownSones.Filter.NotNew=Gjem nye Soner
120 Page.KnownSones.Button.Apply=Tilføy
121 Page.KnownSones.Button.FollowAllSones=Følg alle Soner på denne siden
122 Page.KnownSones.Button.UnfollowAllSones=Slutt å følge alle Soner på denne siden
123
124 Page.EditProfile.Title=Endre profil - Sone
125 Page.EditProfile.Page.Title=Endre profil
126 Page.EditProfile.Page.Description=På denne siden kan du skrive inn profil-data.
127 Page.EditProfile.Page.Hint.Optionality=Husk, hver eneste felt på denne profilen er valgfritt! Ingen av de er påkrevd å fylle ut! I tillegg vil sannsynligvis alt du skriver her bli lagret i Freenet veldig lenge!
128 Page.EditProfile.Label.FirstName=Fornavn:
129 Page.EditProfile.Label.MiddleName=Mellomnavn:
130 Page.EditProfile.Label.LastName=Etternavn:
131 Page.EditProfile.Birthday.Title=Bursdag
132 Page.EditProfile.Birthday.Label.Day=Dag:
133 Page.EditProfile.Birthday.Label.Month=Måned:
134 Page.EditProfile.Birthday.Label.Year=År:
135 Page.EditProfile.Avatar.Title=Avatar
136 Page.EditProfile.Avatar.Description=Du kan velge en av dine opplastede bilder til å bli vist som avatar. Det burde ikke være større enn 64×64 pixler fordi det er den største størrelse som blir vist for andre (80×80 pixler blir brukt for sidens overskrift).
137 Page.EditProfile.Avatar.Delete=Ingen avatar
138 Page.EditProfile.Fields.Title=Egendefinerte felt
139 Page.EditProfile.Fields.Description=Her kan du skrive inn egendefinerte felt i din profil. Disse feltene kan inneholde hva som helst og kan være så konsis eller utfyllende som du vil. Bare husk at når det kommer til anonymitet så gjelder 'less is more'.
140 Page.EditProfile.Fields.Button.Edit=endre
141 Page.EditProfile.Fields.Button.MoveUp=flytt opp
142 Page.EditProfile.Fields.Button.MoveDown=flytt ned
143 Page.EditProfile.Fields.Button.Delete=slett
144 Page.EditProfile.Fields.Button.ReallyDelete=virkelig slett
145 Page.EditProfile.Fields.AddField.Title=Legg til felt
146 Page.EditProfile.Fields.AddField.Label.Name=Navn:
147 Page.EditProfile.Fields.AddField.Button.AddField=Legg til felt
148 Page.EditProfile.Button.Save=Lagre profil
149 Page.EditProfile.Error.DuplicateFieldName=Feltet «{fieldName}» eksisterer allerede.
150
151 Page.EditProfileField.Title=Endre profil-felt - Sone
152 Page.EditProfileField.Page.Title=Endre profil-felt
153 Page.EditProfileField.Text=Skriv et nytt navn for dette profil-feltet.
154 Page.EditProfileField.Error.DuplicateFieldName=Felt-navnet du skrev inn eksisterer allerede.
155 Page.EditProfileField.Button.Save=Endre
156 Page.EditProfileField.Button.Reset=Bytt tilbake til gammelt navn
157 Page.EditProfileField.Button.Cancel=Ikke endre navn
158
159 Page.DeleteProfileField.Title=Slett profil-felt - Sone
160 Page.DeleteProfileField.Page.Title=Slett Profil-felt
161 Page.DeleteProfileField.Text=Vil du virkelig slette dette profil-feltet?
162 Page.DeleteProfileField.Button.Yes=Ja, slett
163 Page.DeleteProfileField.Button.No=Nei, ikke slett
164
165 Page.CreatePost.Title=Lag nytt innlegg - Sone
166 Page.CreatePost.Page.Title=Lag nytt innlegg
167 Page.CreatePost.Label.Text=Innleggstekst:
168 Page.CreatePost.Button.Post=Publiser!
169 Page.CreatePost.Error.EmptyText=Du skrev ingen test, noe som er litt synd. Du burde prøve å skrive mer!
170
171 Page.CreateReply.Title=Lag nytt svar - Sone
172 Page.CreateReply.Page.Title=Lag nytt svar
173 Page.CreateReply.Error.EmptyText=Du skrev ikke inn noe tekst, noe som er synd. Du burde prøve å skrive mer!
174 Page.CreateReply.Label.Text=Svartekst:
175 Page.CreateReply.Button.Post=Publiser Svar!
176
177 Page.ViewSone.Title=Vis sone - Sone
178 Page.ViewSone.Page.TitleWithoutSone=Vis ukjent Sone
179 Page.ViewSone.NoSone.Description=Det er foreløpig ingen kjente Soner med ID {sone}. Hvis du så etter en spesifikk Sone, forsikre deg om at den er synlig i din 'Web Of Trust'!
180 Page.ViewSone.UnknownSone.Description=Denne Sonen har ikke blitt mottatt enda. Prøv igjen om en liten stund.
181 Page.ViewSone.UnknownSone.LinkToWebOfTrust=Selv om Sonen fremdeles er ukjent, er kanskje 'web of trust'-profilen tilgjengelig:
182 Page.ViewSone.WriteAMessage=Du kan skrive en melding til denne Sonen. Legg merke til at alle vil kunne lese denne meldingen!
183 Page.ViewSone.PostList.Title=Innlegg av {sone}
184 Page.ViewSone.PostList.Text.NoPostYet=Denne Sonen har ikke publisert noe enda.
185 Page.ViewSone.Profile.Title=Profil
186 Page.ViewSone.Profile.Label.Name=Navn
187 Page.ViewSone.Profile.Label.Albums=Albumer
188 Page.ViewSone.Profile.Albums.Text.All=Alle album
189 Page.ViewSone.Profile.Name.WoTLink='Web Of Trust'-profil
190 Page.ViewSone.Replies.Title=Innlegg {sone} har svart på
191
192 Page.ViewPost.Title=Vis innlegg - Sone
193 Page.ViewPost.Page.Title=Vis innlegg av {sone}
194 Page.ViewPost.Page.TitleUnknownSone=Vis ukjent innlegg
195 Page.ViewPost.Text.UnknownPost=Dette innlegget har ikke blitt lastet ned.
196
197 Page.Like.Title=Lik innlegg - Sone
198 Page.Unlike.Title=Fjern liker på innlegg - Sone
199
200 Page.DeletePost.Title=Slett Sonen - Sone
201 Page.DeletePost.Page.Title=Slett sone
202 Page.DeletePost.Text.PostWillBeGone=Sletting av innlegg vil fjerne den fra din Sone. Det vil ikke bli slettet fra Freenet fordi det er umulig. Eldre utgaver av din Sone vil alltid inkludere det slettede innlegget.
203 Page.DeletePost.Button.Yes=Ja, slett.
204 Page.DeletePost.Button.No=Nei, ikke slett.
205
206 Page.DeleteReply.Title=Slett svar - Sone
207 Page.DeleteReply.Page.Title=Slett svar
208 Page.DeleteReply.Text.PostWillBeGone=Sletting av et svar vil fjerne det fra din Sone. Det vil ikke fjerne det fra Freenet fordi det er umulig. Endre utgaver av din Sone vil alltid inkludere det slettede svaret.
209 Page.DeleteReply.Button.Yes=Ja, slett.
210 Page.DeleteReply.Button.No=Nei, ikke slett.
211
212 Page.LockSone.Title=Lås Sone - Sone
213
214 Page.UnlockSone.Title=Lås opp Sonen - Sone
215
216 Page.FollowSone.Title=Følg Sone - Sone
217
218 Page.UnfollowSone.Title=Ikke følg Sonen - Sone
219
220 Page.ImageBrowser.Title=Bildeviser - Sone
221 Page.ImageBrowser.Album.Title=Album «{album}»
222 Page.ImageBrowser.Album.Error.NotFound.Text=Det forespurte albumet kunne ikke bli funnet. Det er mulig det ikke har blitt lastet ned eller at det er slettet.
223 Page.ImageBrowser.Sone.Title=Album til {sone}
224 Page.ImageBrowser.Sone.Error.NotFound.Text=Den forespurte Sonen kunne ikke bli funnet. Det er mulig at den ikke er lastet ned enda.
225 Page.ImageBrowser.Header.Albums=Album
226 Page.ImageBrowser.Header.Images=Bilder
227 Page.ImageBrowser.Link.All=Alle Soner
228 Page.ImageBrowser.CreateAlbum.Button.CreateAlbum=Lag album
229 Page.ImageBrowser.Album.Edit.Title=Endre album
230 Page.ImageBrowser.Album.Delete.Title=Slett album
231 Page.ImageBrowser.Album.Label.AlbumImage=Albumsbilde:
232 Page.ImageBrowser.Album.Label.Title=Tittel:
233 Page.ImageBrowser.Album.Label.Description=Beskrivelse:
234 Page.ImageBrowser.Album.AlbumImage.Choose=Velg albumsbilde…
235 Page.ImageBrowser.Album.Button.Save=Lagre album
236 Page.ImageBrowser.Album.Button.Delete=Slett album
237 Page.ImageBrowser.Image.Edit.Title=Endre bilde
238 Page.ImageBrowser.Image.Title.Label=Tittel:
239 Page.ImageBrowser.Image.Description.Label=Beskrivelse:
240 Page.ImageBrowser.Image.Button.MoveLeft=◀
241 Page.ImageBrowser.Image.Button.Save=Lagre bilde
242 Page.ImageBrowser.Image.Button.MoveRight=►
243 Page.ImageBrowser.Image.Delete.Title=Slett bilde
244 Page.ImageBrowser.Image.Button.Delete=Slett bilde
245
246 Page.CreateAlbum.Title=Lag album - Sone
247 Page.CreateAlbum.Page.Title=Lag album
248 Page.CreateAlbum.Error.NameMissing=Du ser ut til å ha glemt å skrive inn et navn til ditt nye album.
249
250 Page.UploadImage.Title=Last opp bilde - Sone
251 Page.UploadImage.Error.InvalidImage=Bildet du prøvde å laste opp har en ukjent filendelse. Vennligst bare bruk filer av typen JPEG (*.jpg eller *.jpeg) eller PNG (*.png).
252
253 Page.EditImage.Title=Endre bilde - Sone
254
255 Page.DeleteImage.Title=Slett bilde - Sone
256 Page.DeleteImage.Page.Title=Slett bilde
257 Page.DeleteImage.Text.ImageWillBeGone=Dette vil slette bildet «{image}» fra ditt album «{album}». Hvis det allerede er innsatt i Freenet kan det ikke fjernes. Vil du slette bildet?
258 Page.DeleteImage.Button.Yes=Ja, slett bildet.
259 Page.DeleteImage.Button.No=Nei, ikke slett bildet.
260
261 Page.EditAlbum.Title=Endre album - Sone
262
263 Page.DeleteAlbum.Title=Slett Album - Sone
264 Page.DeleteAlbum.Page.Title=Slett Album
265 Page.DeleteAlbum.Text.AlbumWillBeGone=Dette vil fjerne albumet ditt, «{title}». Vil du virkelig gjøre det?
266 Page.DeleteAlbum.Button.Yes=Ja, slett album.
267 Page.DeleteAlbum.Button.No=Nei, ikke slett album.
268
269 Page.Trust.Title=Positiv tillit til Sone - Sone
270
271 Page.Distrust.Title=Negativ tillit til Sone - Sone
272
273 Page.Untrust.Title=Fjern tillit til Sone - Sone
274
275 Page.MarkAsKnown.Title=Merk som kjent - Sone
276
277 Page.Bookmark.Title=Bokmerke - Sone
278 Page.Unbookmark.Title=Fjern bokmerke - Sone
279 Page.Bookmarks.Title=Bokmerker - Sone
280 Page.Bookmarks.Page.Title=Bokmerker
281 Page.Bookmarks.Text.NoBookmarks=Du har ingen bokmerker for øyeblikket. Du kan bokmerke innlegg ved å klikke på stjernen under innlegget.
282 Page.Bookmarks.Text.PostsNotLoaded=Noen av dine bokmerkede innlegg blir ikke vist fordi de ikke kunne bli lastet. Dette kan skje hvis du nylig har startet Sone på nytt eller hvis innlegget har blitt slettet. Hvis du er ganske sikker på at disse innleggene ikke eksisterer lenger, kan du {link}fjerne bokmerket{/link}.
283
284 Page.Search.Title=Søk - Sone
285 Page.Search.Page.Title=Søkeresultater
286 Page.Search.Text.SoneHits=De følgende Sonene passet til søket.
287 Page.Search.Text.PostHits=De følgende innleggene passet til søket.
288 Page.Search.Text.NoHits=Ingen Soner eller innlegg passet til søket.
289
290 Page.Rescue.Title=Redd Sone - Sone
291 Page.Rescue.Page.Title=Redd Sone «{0}»
292 Page.Rescue.Text.Description=Redningsmodus lar deg gjenopprette en tidligere utgave av din Sone. Dette kan være nødvendig hvis konfigurasjonen går tapt.
293 Page.Rescue.Text.Procedure=Redningsmodus viker slik at den laster ned den siste innsatte utgaven av din Sone. Hvis nedlastingen går bra, vil denne utgaven bli lastet inn som din Sone. Den vil la deg kontrollere din profil, innlegg og svar og andre innstillinger (Dette kan gjøres fra et nytt vindu). Hvis dette ikke er den utgaven du ønsker å gjenopprette, ber du redningsmodus om å laste ned utgaven før.
294 Page.Rescue.Text.Fetching=Sone-redderen laster foreløpig ned utgave {0} av din Sone.
295 Page.Rescue.Text.Fetched=Sone-redderen har lastet ned utgave {0} av din Sone. Sjekk dine innlegg, svar og profil. Hvis du er fornøyd med redningen, kan du låse opp Sonen din.
296 Page.Rescue.Text.FetchedLast=Sone-redderen har lastet ned den siste tilgjengelige utgaven. Hvis den ikke klarte å redde Sonen din, er det lite annet å gjøre.
297 Page.Rescue.Text.NotFetched=Sone-redderen kunne ikke laste ned utgave {0} av din Sone. Enten prøv igjen på nytt med utgave {0}, eller prøv igjen med utgaven før.
298 Page.Rescue.Label.NextEdition=Neste utgave:
299 Page.Rescue.Button.Fetch=Hent utgave
300
301 Page.NoPermission.Title=Ikke-autorisert tilgang - Sone
302 Page.NoPermission.Page.Title=Ikke-autorisert tilgang
303 Page.NoPermission.Text.NoPermission=Du prøvde å gjøre noe som du ikke har tilstrekkelige rettigheter til. Vennligst avstå fra slike handlinger i framtiden ellers vil vi bli tvunget til å ta til motgrep!
304
305 Page.DismissNotification.Title=Fjern varsel - Sone
306
307 Page.WotPluginMissing.Text.WotRequired=Fordi 'Web Of Trust' er en integrert del av Sone, må 'Web Of Trust'-tillegget bli lastet for å kunne kjøre Sone.
308 Page.WotPluginMissing.Text.LoadPlugin=Vennligst gå til ${link}din Freenet-nodes tilleggs-side${/link} og aktiver 'Web Of Trust'-tillegget.
309
310 Page.Logout.Title=Logg av - Sone
311
312 Page.Invalid.Title=Ugyldig handling - Sone
313 Page.Invalid.Page.Title=Ugyldig handling
314 Page.Invalid.Text=En ugyldig handling ble gjort eller så var handlingens parametere ugyldig. Gå tilbake til {link}indeks{/link} og prøv på ny. Hvis feilmeldingen vedvarer har du sannsynligvis funnet en bug.
315
316 View.Search.Button.Search=Søk
317
318 View.CreateSone.Text.WotIdentityRequired=For å lage en Sone trenger du et pseudonym fra {link}'Web of Trust'-tillegget{/link}.
319 View.CreateSone.Select.Default=Velg et pseudonym
320 View.CreateSone.Text.NoIdentities=Du har ikke noen 'Web Of Trust'-pseudonym. Vennligst gå til {link}'Web of Trust'-tillegget{/link} og lag et pseudonym.
321 View.CreateSone.Text.NoNonSoneIdentities=Du har ikke noen 'Web Of Trust'-pseudonym som ikke allerede har en Sone. Bruk en av de gjenværende 'Web Of Trust'-pseudonymene til å lage en ny Sone eller gå til {link}'Web of Trust'-tillegget{/link} for å lage et nytt pseudonym.
322 View.CreateSone.Button.Create=Lag Sone
323 View.CreateSone.Text.Error.NoIdentity=Du har ikke valgt et pseudonym.
324
325 View.Sone.Label.LastUpdate=Siste oppdatering:
326 View.Sone.Text.UnknownDate=ukjent
327 View.Sone.Stats.Posts={0,number} {0,choice,0#innlegg|1#innlegg|1<innlegg}
328 View.Sone.Stats.Replies={0,number} {0,choice,0#svar|1#svar|1<svar}
329 View.Sone.Stats.Images={0,number} {0,choice,0#bilder|1#bilde|1<bilder}
330 View.Sone.Button.UnlockSone=lås opp
331 View.Sone.Button.UnlockSone.Tooltip=Tillatt at denne Sonen blir innsatt nå
332 View.Sone.Button.LockSone=lås
333 View.Sone.Button.LockSone.Tooltip=Forhindre denne Sonen fra å bli innsatt nå
334 View.Sone.Button.UnfollowSone=ikke følg
335 View.Sone.Button.FollowSone=følg
336 View.Sone.Status.Modified=Denne Sonen ble endret og venter på å bli innsatt.
337 View.Sone.Status.Unknown=Denne Sonen har ikke blitt lastet ned enda.
338 View.Sone.Status.Idle=Denne Sonen er idle, dvs den blir ikke blitt innsatt eller lastet ned.
339 View.Sone.Status.Downloading=Denne Sonen blir for øyeblikket lastet ned.
340 View.Sone.Status.Inserting=Denne Sonen blir for øyeblikket innsatt.
341
342 View.SoneMenu.Link.AllAlbums=alle album
343
344 View.Post.UnknownAuthor=(ukjent)
345 View.Post.WebOfTrustLink='web of trust'-profil
346 View.Post.Permalink=link innlegg
347 View.Post.PermalinkAuthor=link forfatter
348 View.Post.Bookmarks.PostIsBookmarked=Innlegg er bokmerket. Klikk for å fjerne bokmerke
349 View.Post.Bookmarks.PostIsNotBookmarked=Innlegget er ikke bokmerket. Klikk for å bokmerke.
350 View.Post.DeleteLink=Slett
351 View.Post.SendReply=Publiser svar!
352 View.Post.Reply.DeleteLink=Slett
353 View.Post.LikeLink=Liker
354 View.Post.UnlikeLink=Fjern liker
355 View.Post.ShowSource=Toggle Parser
356 View.Post.NotDownloaded=Dette innlegget har ikke blitt lastet ned enda eller så er det slettet.
357 View.Post.ShowMore=Vis mer
358 View.Post.ShowLess=Vis mindre
359
360 View.UpdateStatus.Text.ChooseSenderIdentity=Velg avsender-pseudonym
361
362 View.Trust.Tooltip.Trust=Gi tillit til denne personen
363 View.Trust.Tooltip.Distrust=Gi negativ tillit til denne personen
364 View.Trust.Tooltip.Untrust=Fjern din tillit gitt til denne personen
365
366 View.CreateAlbum.Title=Lag album
367 View.CreateAlbum.Label.Name=Navn:
368 View.CreateAlbum.Label.Description=Beskrivelse:
369
370 View.UploadImage.Title=Last opp bilde
371 View.UploadImage.Button.UploadImage=Last opp bilde
372 View.UploadImage.Label.Description=Beskrivelse:
373 View.UploadImage.Label.Title=Tittel:
374
375 View.Time.InTheFuture=i framtiden
376 View.Time.AFewSecondsAgo=noen få sekunder siden
377 View.Time.HalfAMinuteAgo=omtrent et halvt minutt siden
378 View.Time.AMinuteAgo=omtrent et minutt siden
379 View.Time.XMinutesAgo=${min} minutter siden
380 View.Time.HalfAnHourAgo=en halvtime siden
381 View.Time.AnHourAgo=omtrent en time siden
382 View.Time.XHoursAgo=${hour} timer siden
383 View.Time.ADayAgo=omtrent en dag siden
384 View.Time.XDaysAgo=${day} dager siden
385 View.Time.AWeekAgo=omtrent en uke siden
386 View.Time.XWeeksAgo=${week} uker siden
387 View.Time.AMonthAgo=omtrent en måned siden
388 View.Time.XMonthsAgo=${month} måneder siden
389 View.Time.AYearAgo=omtrent et år siden
390 View.Time.XYearsAgo=${year} år siden
391
392 WebInterface.DefaultText.StatusUpdate=Hva tenker du på?
393 WebInterface.DefaultText.Message=Skriv et innlegg…
394 WebInterface.DefaultText.Reply=Skriv et svar…
395 WebInterface.DefaultText.FirstName=Fornavn
396 WebInterface.DefaultText.MiddleName=Mellomnavn
397 WebInterface.DefaultText.LastName=Etternavn
398 WebInterface.DefaultText.BirthDay=Dag
399 WebInterface.DefaultText.BirthMonth=Måned
400 WebInterface.DefaultText.BirthYear=År
401 WebInterface.DefaultText.FieldName=Feltnavn
402 WebInterface.DefaultText.Option.InsertionDelay=Tiden å vente fra en Sone er endret før den settes inn (i sekunder)
403 WebInterface.DefaultText.Search=Hva leter du etter?
404 WebInterface.DefaultText.CreateAlbum.Name=Album tittel
405 WebInterface.DefaultText.CreateAlbum.Description=Album beskrivelse
406 WebInterface.DefaultText.EditAlbum.Title=Albumtittel
407 WebInterface.DefaultText.EditAlbum.Description=Albumbeskrivelse
408 WebInterface.DefaultText.UploadImage.Description=Bildebeskrivelse
409 WebInterface.DefaultText.UploadImage.Title=Bildetittel
410 WebInterface.DefaultText.EditImage.Description=Bildebeskrivelse
411 WebInterface.DefaultText.EditImage.Title=Bildetittel
412 WebInterface.DefaultText.Option.PostsPerPage=Antall innlegg å vise på en side
413 WebInterface.DefaultText.Option.ImagesPerPage=Number of images to show on a page
414 WebInterface.DefaultText.Option.CharactersPerPost=Antall tegn et innlegg må ha for å bli skjult.
415 WebInterface.DefaultText.Option.PostCutOffLength=Antall tegn som vises når et innlegg blir skjult
416 WebInterface.DefaultText.Option.PositiveTrust=Positiv tillit å gi
417 WebInterface.DefaultText.Option.NegativeTrust=Negativ tillit å gi
418 WebInterface.DefaultText.Option.TrustComment=Kommentaren til 'Web Of Trust'
419 WebInterface.Button.Comment=Kommenter
420 WebInterface.Confirmation.DeletePostButton=Ja, slett!
421 WebInterface.Confirmation.DeleteReplyButton=Ja, slett!
422 WebInterface.SelectBox.Choose=Velg…
423 WebInterface.SelectBox.Yes=Ja
424 WebInterface.SelectBox.No=Nei
425 WebInterface.ClickToShow.Replies=Klikk her for å vise skjulte svar.
426 WebInterface.VersionInformation.CurrentVersion=Gjeldende utgave:
427 WebInterface.VersionInformation.LatestVersion=Siste utgave:
428 WebInterface.VersionInformation.Homepage=Homepage
429
430 Notification.ClickHereToRead=Klikk her for å lese hele varslingen.
431 Notification.FirstStart.Text=Dette ser ut til å være første gang du starter Sone. For å starte, lag en ny Sone fra et 'Web Of Trust'-pseudonym og start å følge andre Soner.
432 Notification.Startup.Text=Sone starter opp. Det kan ta en stund å motta alle pseudonymer og Soner fra 'Web Of Trust'. Hvis du mangler noen, vennligst vent, de vil sannsynligvis dukke opp snart.
433 Notification.ConfigNotRead.Text=Konfigurasjonsfilen «sone.properties» kunne ikke bli lest, sannsynligvis fordi den ikke ble lagret riktig. Dette kan skje i versjoner før Sone 0.3.3 og det er ingen ting du kan gjøre med det.
434 Notification.Button.Dismiss=Fjern varsel
435 Notification.NewSone.ShortText=Nye Soner har blitt oppdaget:
436 Notification.NewSone.Text=Nye Soner har blitt oppdaget:
437 Notification.NewPost.ShortText=Nye innlegg har blitt oppdaget.
438 Notification.NewPost.Text=Nye innlegg har blitt oppdaget av de følgende Sonene:
439 Notification.NewPost.Button.MarkRead=Merk som lest
440 Notification.NewReply.ShortText=Nye svar har blitt oppdaget.
441 Notification.NewReply.Text=Nye svar har blitt oppdaget for innlegg av følgende Soner:
442 Notification.SoneIsBeingRescued.Text=De følgende Sonene blir for øyeblikket reddet:
443 Notification.SoneRescued.Text=De følgende Sonene har blitt reddet:
444 Notification.SoneRescued.Text.RememberToUnlock=Husk å kontroller innlegg og svar du har publisert og ikke glem å lås opp dine Soner!
445 Notification.LockedSones.Text=De følgende Sonene har vært låst i mer enn 5 minutter. Vennligst sjekk om du virkelig ønsker å beholde disse Sonene låst:
446 Notification.NewVersion.Text=Utgave {version} av sone-tillegget ble funnet. Last det ned fra USK@nwa8lHa271k2QvJ8aa0Ov7IHAV-DFOCFgmDt3X6BpCI,DuQSUZiI~agF8c-6tjsFFGuZ8eICrzWCILB60nT8KKo,AQACAAE/sone/{edition}​!
447 Notification.InsertingImages.Text=De følgende bildene blir lastet opp:
448 Notification.InsertedImages.Text=De følgende bildene har blitt lastet opp:
449 Notification.ImageInsertFailed.Text=De følgende bildene kunne ikke bli innsatt:
450 Notification.Mention.ShortText=Du har blitt nevnt:
451 Notification.Mention.Text=Du har blitt nevnt i følgende innlegg:
452 Notification.SoneInsert.Duration={0,number} {0,choice,0#sekund|1#sekund|1<sekunder}
453 # to update: 98, 426