7a2a79130bc91bca17a92cebd04a1d2ec1935787
[Sone.git] / src / main / resources / i18n / sone.no.properties
1 Navigation.Menu.Sone.Name=Sone
2 Navigation.Menu.Sone.Tooltip=Freenet Sosiale Medier-Plugin
3 Navigation.Menu.Sone.Item.Login.Name=Log på
4 Navigation.Menu.Sone.Item.Login.Tooltip=Logg på din Sone
5 Navigation.Menu.Sone.Item.Index.Name=Din Sone
6 Navigation.Menu.Sone.Item.Index.Tooltip=Vis din Sone
7 Navigation.Menu.Sone.Item.New.Name=Nye innlegg og svar
8 Navigation.Menu.Sone.Item.New.Tooltip=Viser nye innlegg og svar
9 Navigation.Menu.Sone.Item.CreateSone.Name=Lag Sone
10 Navigation.Menu.Sone.Item.CreateSone.Tooltip=Lag en ny Sone
11 Navigation.Menu.Sone.Item.KnownSones.Name=Kjente Soner
12 Navigation.Menu.Sone.Item.KnownSones.Tooltip=Vis alle kjente Soner
13 Navigation.Menu.Sone.Item.Bookmarks.Name=Bokmerker
14 Navigation.Menu.Sone.Item.Bookmarks.Tooltip=Vis bokmerkede innlegg
15 Navigation.Menu.Sone.Item.EditProfile.Name=Endre Profil
16 Navigation.Menu.Sone.Item.EditProfile.Tooltip=Endre profilen til din Sone
17 Navigation.Menu.Sone.Item.ImageBrowser.Name=Bilder
18 Navigation.Menu.Sone.Item.ImageBrowser.Tooltip=Behandle dine bilder
19 Navigation.Menu.Sone.Item.DeleteSone.Name=Slett Sonen
20 Navigation.Menu.Sone.Item.DeleteSone.Tooltip=Sletter den gjeldende Sonen
21 Navigation.Menu.Sone.Item.Logout.Name=Logg av
22 Navigation.Menu.Sone.Item.Logout.Tooltip=Logger deg av den gjeldende Sonen
23 Navigation.Menu.Sone.Item.Options.Name=Innstillinger
24 Navigation.Menu.Sone.Item.Options.Tooltip=Innstillinger for Sone-pluginen
25 Navigation.Menu.Sone.Item.Rescue.Name=Redder
26 Navigation.Menu.Sone.Item.Rescue.Tooltip=Redd Sone
27 Navigation.Menu.Sone.Item.About.Name=Om
28 Navigation.Menu.Sone.Item.About.Tooltip=Informasjon om Sone
29
30 Page.About.Title=Om - Sone
31 Page.About.Page.Title=Om
32 Page.About.Flattr.Description=Hvis du liker Sone og du ønsker å belønne meg, kan du bruke Flattr-knappen på bunn av siden. Flattr er en ikke-anonym mikro betaling som fungerer som et Internet tips-beger hvor beløpet brukeren donerer er begrenset (Laveste er 2 € per måned). Mer informasjon kan bli funnet hos {link}flattr.com{/link}.
33 Page.About.Homepage.Title=Hjemmeside
34 Page.About.Homepage.Description=Du kan finne mer informasjon om kildekoden til Sone på {link}hjemmesiden{/link}.
35 Page.About.License.Title=Lisens
36
37 Page.Options.Title=Innstillinger - Sone
38 Page.Options.Page.Title=Innstillinger
39 Page.Options.Page.Description=Disse innstillingene påvirker oppførselen til Sone-tillegget.
40 Page.Options.Section.SoneSpecificOptions.Title=Sone-spesifikke innstillinger
41 Page.Options.Section.SoneSpecificOptions.NotLoggedIn=Disse valgene er bare tilgjengelig hvis du er {link}logget inn{/link}.
42 Page.Options.Section.SoneSpecificOptions.LoggedIn=Disse innstillingene er bare tilgjengelig når du er logget på og de er bare gyldig for den Sonen du er logget på som.
43 Page.Options.Option.AutoFollow.Description=Hvis en ny Sone blir oppdaget, følg den automatisk. Legg merke til at dette vil bare følge Soner som blir oppdaget etter at dette valget ble aktivert!
44 Page.Options.Option.EnableSoneInsertNotifications.Description=Hvis aktivert vil det varsles hver gang din Sone setter inn eller er ferdig å sette inn.
45 Page.Options.Option.ShowNotificationNewSones.Description=Vis varsel for nye Soner.
46 Page.Options.Option.ShowNotificationNewPosts.Description=Vis varsel for nye innlegg.
47 Page.Options.Option.ShowNotificationNewReplies.Description=Vis varsel for nye svar.
48 Page.Options.Section.AvatarOptions.Title=Avatarinnstillinger
49 Page.Options.Option.ShowAvatars.Description=Du kan deaktivere egendefinerte avatarer her, avhengig av det valgte kriteriet. Hvis avatar er deaktivert for en Sone, blir det automatisk genererte avataret vist istedenfor.
50 Page.Options.Option.ShowAvatars.Never.Description=Aldri vis egendefinerte avatarer.
51 Page.Options.Option.ShowAvatars.Followed.Description=Bare vis avatar for Soner du følger.
52 Page.Options.Option.ShowAvatars.ManuallyTrusted.Description=Bare vis avatar for Soner du manuelt har gitt en tillit større en 0.
53 Page.Options.Option.ShowAvatars.Trusted.Description=Bare vis avatar for Soner som har en tillit større enn 0.
54 Page.Options.Option.ShowAvatars.Always.Description=Alltid vis egendefinerte avatarer. Advarsel: Noen avatarer kan inneholde forstyrrende eller provoserende bilder.
55 Page.Options.Section.RuntimeOptions.Title=Oppførsel ved kjøretid
56 Page.Options.Option.InsertionDelay.Description=Antall sekunder Sone-innsetteren skal vente etter en endring av en Sone før den blir innsatt.
57 Page.Options.Option.PostsPerPage.Description=Antallet innlegg å vise pr side før side-kontroller blir vist.
58 Page.Options.Option.CharactersPerPost.Description=Antall tegn å vise fra et innlegg før resten blir skjult og en link blir vist for å utvide til hele innlegget (-1 for å deaktivere). Lengden på den viste teksten kan endres under.
59 Page.Options.Option.PostCutOffLength.Description=Antallet tegn som blir vist hvis et innlegg er for langt (Se innstilling over).
60 Page.Options.Option.RequireFullAccess.Description=For å avslå tilgang til Sone fra enhver host som ikke har blitt gitt full tilgang.
61 Page.Options.Section.TrustOptions.Title=Tillitsinnstillinger
62 Page.Options.Option.PositiveTrust.Description=Mengden positiv tillit du ønsker å gi en annen Sone ved å klikke på hake-merket under et innlegg eller ved å skrive et svar.
63 Page.Options.Option.NegativeTrust.Description=Mengden tillit du vil gi til andre Soner ved å klikke på den røde X'en nedenfor et innlegg eller svar. Denne verdien burde være negativ.
64 Page.Options.Option.TrustComment.Description=Kommentaren som vil bli satt i 'Web Of Trust' for all tillit gitt via Sone.
65 Page.Options.Section.FcpOptions.Title=FCP-grensesnitts innstillinger
66 Page.Options.Option.FcpInterfaceActive.Description=Aktiver FCP-grensesnittet for å tillate andre tillegg og andre klienter til å aksessere dit Sone-tillegg.
67 Page.Options.Option.FcpFullAccessRequired.Description=Påkrev FCP tilkobling fra tillate hoster (se din {link}nodes konfigurasjon, seksjon «FCP»{/link})
68 Page.Options.Option.FcpFullAccessRequired.Value.No=Nei
69 Page.Options.Option.FcpFullAccessRequired.Value.Writing=For skrivetilgang
70 Page.Options.Option.FcpFullAccessRequired.Value.Always=Alltid
71 Page.Options.Section.Cleaning.Title=Rydd opp
72 Page.Options.Option.ClearOnNextRestart.Description=Nullstill konfigurasjonen til Sone-tillegget ved neste omstart. Advarsel! {strong}Dette vil ødelegge alle dine Soner{/strong} så forsikre deg om at du har tatt backup av alt du fremdeles trenger! Du vil måtte sette det neste valget til 'true' for faktisk å nullstille.
73 Page.Options.Option.ReallyClearOnNextRestart.Description=Denne innstillingen må bli satt til «ja» hvis du virkelig {strong}virkelig{/strong} ønsker å slette Sone-tilleggets innstillinger ved neste omstart.
74 Page.Options.Warnings.ValueNotChanged=Denne innstillingen ble ikke endret fordi verdien du spesifiserte ikke var gyldig.
75 Page.Options.Button.Save=Lagre
76
77 Page.Login.Title=Logg på - Sone
78 Page.Login.Page.Title=Logg på
79 Page.Login.Label.SelectSone=Velg Sone:
80 Page.Login.Option.NoSone=Velg Sone…
81
82 Page.Login.CreateSone.Title=Lag Sone
83
84 Page.CreateSone.Title=Lag sone - Sone
85
86 Page.DeleteSone.Title=Slett Sonen - Sone
87 Page.DeleteSone.Button.No=Nei, ikke slett.
88 Page.DeleteSone.Button.Yes=Ja, slett.
89 Page.DeleteSone.Page.Description=Dette vil ikke slette Sonen fra Freenet (Fordi det er umulig), det vil bare koble fra ditt 'Web Of Trust'-pseudonym fra Sone.
90 Page.DeleteSone.Page.Title=Slette Sonen «{sone}»?
91
92 Page.Index.Title=Din Sone - Sone
93 Page.Index.Label.Text=Innleggstekst:
94 Page.Index.Label.Sender=Avsender:
95 Page.Index.Button.Post=Publiser!
96 Page.Index.PostList.Title=Innleggsstrøm
97 Page.Index.PostList.Text.NoPostYet=Ingen har skrevet noen innlegg enda. Du burde starte med en gang!
98 Page.Index.PostList.Text.FollowSomeSones=Or maybe you are not following any Sones? Take a look at the list of {link}known Sones{/link} and follow whoever looks interesting!
99
100 Page.New.Title=Nye innlegg og svar - Sone
101 Page.New.Page.Title=Nye innlegg og svar
102 Page.New.NothingNew=For øyeblikket er det ingen ting nytt
103
104 Page.KnownSones.Title=Kjente Soner - Sone
105 Page.KnownSones.Page.Title=Kjente Soner
106 Page.KnownSones.Text.NoKnownSones=Det er for øyeblikket ingen kjente Soner.
107 Page.KnownSones.Label.Sort=Sorter:
108 Page.KnownSones.Label.FilterSones=Filtrer Soner:
109 Page.KnownSones.Sort.Field.Name=Navn
110 Page.KnownSones.Sort.Field.LastActivity=Siste aktivitet
111 Page.KnownSones.Sort.Field.Posts=Antall innlegg
112 Page.KnownSones.Sort.Field.Images=Antall bilder
113 Page.KnownSones.Sort.Order.Ascending=Stigende
114 Page.KnownSones.Sort.Order.Descending=Avtagende
115 Page.KnownSones.Filter.Followed=Vis bare soner som følges
116 Page.KnownSones.Filter.NotFollowed=Gjem Soner som følges
117 Page.KnownSones.Filter.New=Vis bare nye Soner
118 Page.KnownSones.Filter.NotNew=Gjem nye Soner
119 Page.KnownSones.Button.Apply=Tilføy
120 Page.KnownSones.Button.FollowAllSones=Følg alle Soner på denne siden
121 Page.KnownSones.Button.UnfollowAllSones=Slutt å følge alle Soner på denne siden
122
123 Page.EditProfile.Title=Endre profil - Sone
124 Page.EditProfile.Page.Title=Endre profil
125 Page.EditProfile.Page.Description=På denne siden kan du skrive inn profil-data.
126 Page.EditProfile.Page.Hint.Optionality=Husk, hver eneste felt på denne profilen er valgfritt! Ingen av de er påkrevd å fylle ut! I tillegg vil sannsynligvis alt du skriver her bli lagret i Freenet veldig lenge!
127 Page.EditProfile.Label.FirstName=Fornavn:
128 Page.EditProfile.Label.MiddleName=Mellomnavn:
129 Page.EditProfile.Label.LastName=Etternavn:
130 Page.EditProfile.Birthday.Title=Bursdag
131 Page.EditProfile.Birthday.Label.Day=Dag:
132 Page.EditProfile.Birthday.Label.Month=Måned:
133 Page.EditProfile.Birthday.Label.Year=År:
134 Page.EditProfile.Avatar.Title=Avatar
135 Page.EditProfile.Avatar.Description=Du kan velge en av dine opplastede bilder til å bli vist som avatar. Det burde ikke være større enn 64×64 pixler fordi det er den største størrelse som blir vist for andre (80×80 pixler blir brukt for sidens overskrift).
136 Page.EditProfile.Avatar.Delete=Ingen avatar
137 Page.EditProfile.Fields.Title=Egendefinerte felt
138 Page.EditProfile.Fields.Description=Her kan du skrive inn egendefinerte felt i din profil. Disse feltene kan inneholde hva som helst og kan være så konsis eller utfyllende som du vil. Bare husk at når det kommer til anonymitet så gjelder 'less is more'.
139 Page.EditProfile.Fields.Button.Edit=endre
140 Page.EditProfile.Fields.Button.MoveUp=flytt opp
141 Page.EditProfile.Fields.Button.MoveDown=flytt ned
142 Page.EditProfile.Fields.Button.Delete=slett
143 Page.EditProfile.Fields.Button.ReallyDelete=virkelig slett
144 Page.EditProfile.Fields.AddField.Title=Legg til felt
145 Page.EditProfile.Fields.AddField.Label.Name=Navn:
146 Page.EditProfile.Fields.AddField.Button.AddField=Legg til felt
147 Page.EditProfile.Button.Save=Lagre profil
148 Page.EditProfile.Error.DuplicateFieldName=Feltet «{fieldName}» eksisterer allerede.
149
150 Page.EditProfileField.Title=Endre profil-felt - Sone
151 Page.EditProfileField.Page.Title=Endre profil-felt
152 Page.EditProfileField.Text=Skriv et nytt navn for dette profil-feltet.
153 Page.EditProfileField.Error.DuplicateFieldName=Felt-navnet du skrev inn eksisterer allerede.
154 Page.EditProfileField.Button.Save=Endre
155 Page.EditProfileField.Button.Reset=Bytt tilbake til gammelt navn
156 Page.EditProfileField.Button.Cancel=Ikke endre navn
157
158 Page.DeleteProfileField.Title=Slett profil-felt - Sone
159 Page.DeleteProfileField.Page.Title=Slett Profil-felt
160 Page.DeleteProfileField.Text=Vil du virkelig slette dette profil-feltet?
161 Page.DeleteProfileField.Button.Yes=Ja, slett
162 Page.DeleteProfileField.Button.No=Nei, ikke slett
163
164 Page.CreatePost.Title=Lag nytt innlegg - Sone
165 Page.CreatePost.Page.Title=Lag nytt innlegg
166 Page.CreatePost.Label.Text=Innleggstekst:
167 Page.CreatePost.Button.Post=Publiser!
168 Page.CreatePost.Error.EmptyText=Du skrev ingen test, noe som er litt synd. Du burde prøve å skrive mer!
169
170 Page.CreateReply.Title=Lag nytt svar - Sone
171 Page.CreateReply.Page.Title=Lag nytt svar
172 Page.CreateReply.Error.EmptyText=Du skrev ikke inn noe tekst, noe som er synd. Du burde prøve å skrive mer!
173 Page.CreateReply.Label.Text=Svartekst:
174 Page.CreateReply.Button.Post=Publiser Svar!
175
176 Page.ViewSone.Title=Vis sone - Sone
177 Page.ViewSone.Page.TitleWithoutSone=Vis ukjent Sone
178 Page.ViewSone.NoSone.Description=Det er foreløpig ingen kjente Soner med ID {sone}. Hvis du så etter en spesifikk Sone, forsikre deg om at den er synlig i din 'Web Of Trust'!
179 Page.ViewSone.UnknownSone.Description=Denne Sonen har ikke blitt mottatt enda. Prøv igjen om en liten stund.
180 Page.ViewSone.UnknownSone.LinkToWebOfTrust=Selv om Sonen fremdeles er ukjent, er kanskje 'web of trust'-profilen tilgjengelig:
181 Page.ViewSone.WriteAMessage=Du kan skrive en melding til denne Sonen. Legg merke til at alle vil kunne lese denne meldingen!
182 Page.ViewSone.PostList.Title=Innlegg av {sone}
183 Page.ViewSone.PostList.Text.NoPostYet=Denne Sonen har ikke publisert noe enda.
184 Page.ViewSone.Profile.Title=Profil
185 Page.ViewSone.Profile.Label.Name=Navn
186 Page.ViewSone.Profile.Label.Albums=Albumer
187 Page.ViewSone.Profile.Albums.Text.All=Alle album
188 Page.ViewSone.Profile.Name.WoTLink='Web Of Trust'-profil
189 Page.ViewSone.Replies.Title=Innlegg {sone} har svart på
190
191 Page.ViewPost.Title=Vis innlegg - Sone
192 Page.ViewPost.Page.Title=Vis innlegg av {sone}
193 Page.ViewPost.Page.TitleUnknownSone=Vis ukjent innlegg
194 Page.ViewPost.Text.UnknownPost=Dette innlegget har ikke blitt lastet ned.
195
196 Page.Like.Title=Lik innlegg - Sone
197 Page.Unlike.Title=Fjern liker på innlegg - Sone
198
199 Page.DeletePost.Title=Slett Sonen - Sone
200 Page.DeletePost.Page.Title=Slett sone
201 Page.DeletePost.Text.PostWillBeGone=Sletting av innlegg vil fjerne den fra din Sone. Det vil ikke bli slettet fra Freenet fordi det er umulig. Eldre utgaver av din Sone vil alltid inkludere det slettede innlegget.
202 Page.DeletePost.Button.Yes=Ja, slett.
203 Page.DeletePost.Button.No=Nei, ikke slett.
204
205 Page.DeleteReply.Title=Slett svar - Sone
206 Page.DeleteReply.Page.Title=Slett svar
207 Page.DeleteReply.Text.PostWillBeGone=Sletting av et svar vil fjerne det fra din Sone. Det vil ikke fjerne det fra Freenet fordi det er umulig. Endre utgaver av din Sone vil alltid inkludere det slettede svaret.
208 Page.DeleteReply.Button.Yes=Ja, slett.
209 Page.DeleteReply.Button.No=Nei, ikke slett.
210
211 Page.LockSone.Title=Lås Sone - Sone
212
213 Page.UnlockSone.Title=Lås opp Sonen - Sone
214
215 Page.FollowSone.Title=Følg Sone - Sone
216
217 Page.UnfollowSone.Title=Ikke følg Sonen - Sone
218
219 Page.ImageBrowser.Title=Bildeviser - Sone
220 Page.ImageBrowser.Album.Title=Album «{album}»
221 Page.ImageBrowser.Album.Error.NotFound.Text=Det forespurte albumet kunne ikke bli funnet. Det er mulig det ikke har blitt lastet ned eller at det er slettet.
222 Page.ImageBrowser.Sone.Title=Album til {sone}
223 Page.ImageBrowser.Sone.Error.NotFound.Text=Den forespurte Sonen kunne ikke bli funnet. Det er mulig at den ikke er lastet ned enda.
224 Page.ImageBrowser.Header.Albums=Album
225 Page.ImageBrowser.Header.Images=Bilder
226 Page.ImageBrowser.Link.All=Alle Soner
227 Page.ImageBrowser.CreateAlbum.Button.CreateAlbum=Lag album
228 Page.ImageBrowser.Album.Edit.Title=Endre album
229 Page.ImageBrowser.Album.Delete.Title=Slett album
230 Page.ImageBrowser.Album.Label.AlbumImage=Albumsbilde:
231 Page.ImageBrowser.Album.Label.Title=Tittel:
232 Page.ImageBrowser.Album.Label.Description=Beskrivelse:
233 Page.ImageBrowser.Album.AlbumImage.Choose=Velg albumsbilde…
234 Page.ImageBrowser.Album.Button.Save=Lagre album
235 Page.ImageBrowser.Album.Button.Delete=Slett album
236 Page.ImageBrowser.Image.Edit.Title=Endre bilde
237 Page.ImageBrowser.Image.Title.Label=Tittel:
238 Page.ImageBrowser.Image.Description.Label=Beskrivelse:
239 Page.ImageBrowser.Image.Button.MoveLeft=◀
240 Page.ImageBrowser.Image.Button.Save=Lagre bilde
241 Page.ImageBrowser.Image.Button.MoveRight=►
242 Page.ImageBrowser.Image.Delete.Title=Slett bilde
243 Page.ImageBrowser.Image.Button.Delete=Slett bilde
244
245 Page.CreateAlbum.Title=Lag album - Sone
246 Page.CreateAlbum.Page.Title=Lag album
247 Page.CreateAlbum.Error.NameMissing=Du ser ut til å ha glemt å skrive inn et navn til ditt nye album.
248
249 Page.UploadImage.Title=Last opp bilde - Sone
250 Page.UploadImage.Error.InvalidImage=Bildet du prøvde å laste opp har en ukjent filendelse. Vennligst bare bruk filer av typen JPEG (*.jpg eller *.jpeg) eller PNG (*.png).
251
252 Page.EditImage.Title=Endre bilde - Sone
253
254 Page.DeleteImage.Title=Slett bilde - Sone
255 Page.DeleteImage.Page.Title=Slett bilde
256 Page.DeleteImage.Text.ImageWillBeGone=Dette vil slette bildet «{image}» fra ditt album «{album}». Hvis det allerede er innsatt i Freenet kan det ikke fjernes. Vil du slette bildet?
257 Page.DeleteImage.Button.Yes=Ja, slett bildet.
258 Page.DeleteImage.Button.No=Nei, ikke slett bildet.
259
260 Page.EditAlbum.Title=Endre album - Sone
261
262 Page.DeleteAlbum.Title=Slett Album - Sone
263 Page.DeleteAlbum.Page.Title=Slett Album
264 Page.DeleteAlbum.Text.AlbumWillBeGone=Dette vil fjerne albumet ditt, «{title}». Vil du virkelig gjøre det?
265 Page.DeleteAlbum.Button.Yes=Ja, slett album.
266 Page.DeleteAlbum.Button.No=Nei, ikke slett album.
267
268 Page.Trust.Title=Positiv tillit til Sone - Sone
269
270 Page.Distrust.Title=Negativ tillit til Sone - Sone
271
272 Page.Untrust.Title=Fjern tillit til Sone - Sone
273
274 Page.MarkAsKnown.Title=Merk som kjent - Sone
275
276 Page.Bookmark.Title=Bokmerke - Sone
277 Page.Unbookmark.Title=Fjern bokmerke - Sone
278 Page.Bookmarks.Title=Bokmerker - Sone
279 Page.Bookmarks.Page.Title=Bokmerker
280 Page.Bookmarks.Text.NoBookmarks=Du har ingen bokmerker for øyeblikket. Du kan bokmerke innlegg ved å klikke på stjernen under innlegget.
281 Page.Bookmarks.Text.PostsNotLoaded=Noen av dine bokmerkede innlegg blir ikke vist fordi de ikke kunne bli lastet. Dette kan skje hvis du nylig har startet Sone på nytt eller hvis innlegget har blitt slettet. Hvis du er ganske sikker på at disse innleggene ikke eksisterer lenger, kan du {link}fjerne bokmerket{/link}.
282
283 Page.Search.Title=Søk - Sone
284 Page.Search.Page.Title=Søkeresultater
285 Page.Search.Text.SoneHits=De følgende Sonene passet til søket.
286 Page.Search.Text.PostHits=De følgende innleggene passet til søket.
287 Page.Search.Text.NoHits=Ingen Soner eller innlegg passet til søket.
288
289 Page.Rescue.Title=Redd Sone - Sone
290 Page.Rescue.Page.Title=Redd Sone «{0}»
291 Page.Rescue.Text.Description=Redningsmodus lar deg gjenopprette en tidligere utgave av din Sone. Dette kan være nødvendig hvis konfigurasjonen går tapt.
292 Page.Rescue.Text.Procedure=Redningsmodus viker slik at den laster ned den siste innsatte utgaven av din Sone. Hvis nedlastingen går bra, vil denne utgaven bli lastet inn som din Sone. Den vil la deg kontrollere din profil, innlegg og svar og andre innstillinger (Dette kan gjøres fra et nytt vindu). Hvis dette ikke er den utgaven du ønsker å gjenopprette, ber du redningsmodus om å laste ned utgaven før.
293 Page.Rescue.Text.Fetching=Sone-redderen laster foreløpig ned utgave {0} av din Sone.
294 Page.Rescue.Text.Fetched=Sone-redderen har lastet ned utgave {0} av din Sone. Sjekk dine innlegg, svar og profil. Hvis du er fornøyd med redningen, kan du låse opp Sonen din.
295 Page.Rescue.Text.FetchedLast=Sone-redderen har lastet ned den siste tilgjengelige utgaven. Hvis den ikke klarte å redde Sonen din, er det lite annet å gjøre.
296 Page.Rescue.Text.NotFetched=Sone-redderen kunne ikke laste ned utgave {0} av din Sone. Enten prøv igjen på nytt med utgave {0}, eller prøv igjen med utgaven før.
297 Page.Rescue.Label.NextEdition=Neste utgave:
298 Page.Rescue.Button.Fetch=Hent utgave
299
300 Page.NoPermission.Title=Ikke-autorisert tilgang - Sone
301 Page.NoPermission.Page.Title=Ikke-autorisert tilgang
302 Page.NoPermission.Text.NoPermission=Du prøvde å gjøre noe som du ikke har tilstrekkelige rettigheter til. Vennligst avstå fra slike handlinger i framtiden ellers vil vi bli tvunget til å ta til motgrep!
303
304 Page.DismissNotification.Title=Fjern varsel - Sone
305
306 Page.WotPluginMissing.Text.WotRequired=Fordi 'Web Of Trust' er en integrert del av Sone, må 'Web Of Trust'-tillegget bli lastet for å kunne kjøre Sone.
307 Page.WotPluginMissing.Text.LoadPlugin=Vennligst gå til ${link}din Freenet-nodes tilleggs-side${/link} og aktiver 'Web Of Trust'-tillegget.
308
309 Page.Logout.Title=Logg av - Sone
310
311 Page.Invalid.Title=Ugyldig handling - Sone
312 Page.Invalid.Page.Title=Ugyldig handling
313 Page.Invalid.Text=En ugyldig handling ble gjort eller så var handlingens parametere ugyldig. Gå tilbake til {link}indeks{/link} og prøv på ny. Hvis feilmeldingen vedvarer har du sannsynligvis funnet en bug.
314
315 View.Search.Button.Search=Søk
316
317 View.CreateSone.Text.WotIdentityRequired=For å lage en Sone trenger du et pseudonym fra {link}'Web of Trust'-tillegget{/link}.
318 View.CreateSone.Select.Default=Velg et pseudonym
319 View.CreateSone.Text.NoIdentities=Du har ikke noen 'Web Of Trust'-pseudonym. Vennligst gå til {link}'Web of Trust'-tillegget{/link} og lag et pseudonym.
320 View.CreateSone.Text.NoNonSoneIdentities=Du har ikke noen 'Web Of Trust'-pseudonym som ikke allerede har en Sone. Bruk en av de gjenværende 'Web Of Trust'-pseudonymene til å lage en ny Sone eller gå til {link}'Web of Trust'-tillegget{/link} for å lage et nytt pseudonym.
321 View.CreateSone.Button.Create=Lag Sone
322 View.CreateSone.Text.Error.NoIdentity=Du har ikke valgt et pseudonym.
323
324 View.Sone.Label.LastUpdate=Siste oppdatering:
325 View.Sone.Text.UnknownDate=ukjent
326 View.Sone.Stats.Posts={0,number} {0,choice,0#innlegg|1#innlegg|1<innlegg}
327 View.Sone.Stats.Replies={0,number} {0,choice,0#svar|1#svar|1<svar}
328 View.Sone.Stats.Images={0,number} {0,choice,0#bilder|1#bilde|1<bilder}
329 View.Sone.Button.UnlockSone=lås opp
330 View.Sone.Button.UnlockSone.Tooltip=Tillatt at denne Sonen blir innsatt nå
331 View.Sone.Button.LockSone=lås
332 View.Sone.Button.LockSone.Tooltip=Forhindre denne Sonen fra å bli innsatt nå
333 View.Sone.Button.UnfollowSone=ikke følg
334 View.Sone.Button.FollowSone=følg
335 View.Sone.Status.Modified=Denne Sonen ble endret og venter på å bli innsatt.
336 View.Sone.Status.Unknown=Denne Sonen har ikke blitt lastet ned enda.
337 View.Sone.Status.Idle=Denne Sonen er idle, dvs den blir ikke blitt innsatt eller lastet ned.
338 View.Sone.Status.Downloading=Denne Sonen blir for øyeblikket lastet ned.
339 View.Sone.Status.Inserting=Denne Sonen blir for øyeblikket innsatt.
340
341 View.SoneMenu.Link.AllAlbums=alle album
342
343 View.Post.UnknownAuthor=(ukjent)
344 View.Post.WebOfTrustLink='web of trust'-profil
345 View.Post.Permalink=link innlegg
346 View.Post.PermalinkAuthor=link forfatter
347 View.Post.Bookmarks.PostIsBookmarked=Innlegg er bokmerket. Klikk for å fjerne bokmerke
348 View.Post.Bookmarks.PostIsNotBookmarked=Innlegget er ikke bokmerket. Klikk for å bokmerke.
349 View.Post.DeleteLink=Slett
350 View.Post.SendReply=Publiser svar!
351 View.Post.Reply.DeleteLink=Slett
352 View.Post.LikeLink=Liker
353 View.Post.UnlikeLink=Fjern liker
354 View.Post.ShowSource=Toggle Parser
355 View.Post.NotDownloaded=Dette innlegget har ikke blitt lastet ned enda eller så er det slettet.
356 View.Post.ShowMore=Vis mer
357 View.Post.ShowLess=Vis mindre
358
359 View.UpdateStatus.Text.ChooseSenderIdentity=Velg avsender-pseudonym
360
361 View.Trust.Tooltip.Trust=Gi tillit til denne personen
362 View.Trust.Tooltip.Distrust=Gi negativ tillit til denne personen
363 View.Trust.Tooltip.Untrust=Fjern din tillit gitt til denne personen
364
365 View.CreateAlbum.Title=Lag album
366 View.CreateAlbum.Label.Name=Navn:
367 View.CreateAlbum.Label.Description=Beskrivelse:
368
369 View.UploadImage.Title=Last opp bilde
370 View.UploadImage.Button.UploadImage=Last opp bilde
371 View.UploadImage.Label.Description=Beskrivelse:
372 View.UploadImage.Label.Title=Tittel:
373
374 View.Time.InTheFuture=i framtiden
375 View.Time.AFewSecondsAgo=noen få sekunder siden
376 View.Time.HalfAMinuteAgo=omtrent et halvt minutt siden
377 View.Time.AMinuteAgo=omtrent et minutt siden
378 View.Time.XMinutesAgo=${min} minutter siden
379 View.Time.HalfAnHourAgo=en halvtime siden
380 View.Time.AnHourAgo=omtrent en time siden
381 View.Time.XHoursAgo=${hour} timer siden
382 View.Time.ADayAgo=omtrent en dag siden
383 View.Time.XDaysAgo=${day} dager siden
384 View.Time.AWeekAgo=omtrent en uke siden
385 View.Time.XWeeksAgo=${week} uker siden
386 View.Time.AMonthAgo=omtrent en måned siden
387 View.Time.XMonthsAgo=${month} måneder siden
388 View.Time.AYearAgo=omtrent et år siden
389 View.Time.XYearsAgo=${year} år siden
390
391 WebInterface.DefaultText.StatusUpdate=Hva tenker du på?
392 WebInterface.DefaultText.Message=Skriv et innlegg…
393 WebInterface.DefaultText.Reply=Skriv et svar…
394 WebInterface.DefaultText.FirstName=Fornavn
395 WebInterface.DefaultText.MiddleName=Mellomnavn
396 WebInterface.DefaultText.LastName=Etternavn
397 WebInterface.DefaultText.BirthDay=Dag
398 WebInterface.DefaultText.BirthMonth=Måned
399 WebInterface.DefaultText.BirthYear=År
400 WebInterface.DefaultText.FieldName=Feltnavn
401 WebInterface.DefaultText.Option.InsertionDelay=Tiden å vente fra en Sone er endret før den settes inn (i sekunder)
402 WebInterface.DefaultText.Search=Hva leter du etter?
403 WebInterface.DefaultText.CreateAlbum.Name=Album tittel
404 WebInterface.DefaultText.CreateAlbum.Description=Album beskrivelse
405 WebInterface.DefaultText.EditAlbum.Title=Albumtittel
406 WebInterface.DefaultText.EditAlbum.Description=Albumbeskrivelse
407 WebInterface.DefaultText.UploadImage.Description=Bildebeskrivelse
408 WebInterface.DefaultText.UploadImage.Title=Bildetittel
409 WebInterface.DefaultText.EditImage.Description=Bildebeskrivelse
410 WebInterface.DefaultText.EditImage.Title=Bildetittel
411 WebInterface.DefaultText.Option.PostsPerPage=Antall innlegg å vise på en side
412 WebInterface.DefaultText.Option.CharactersPerPost=Antall tegn et innlegg må ha for å bli skjult.
413 WebInterface.DefaultText.Option.PostCutOffLength=Antall tegn som vises når et innlegg blir skjult
414 WebInterface.DefaultText.Option.PositiveTrust=Positiv tillit å gi
415 WebInterface.DefaultText.Option.NegativeTrust=Negativ tillit å gi
416 WebInterface.DefaultText.Option.TrustComment=Kommentaren til 'Web Of Trust'
417 WebInterface.Button.Comment=Kommenter
418 WebInterface.Confirmation.DeletePostButton=Ja, slett!
419 WebInterface.Confirmation.DeleteReplyButton=Ja, slett!
420 WebInterface.SelectBox.Choose=Velg…
421 WebInterface.SelectBox.Yes=Ja
422 WebInterface.SelectBox.No=Nei
423 WebInterface.ClickToShow.Replies=Klikk her for å vise skjulte svar.
424 WebInterface.VersionInformation.CurrentVersion=Gjeldende utgave:
425 WebInterface.VersionInformation.LatestVersion=Siste utgave:
426 WebInterface.VersionInformation.Homepage=Homepage
427
428 Notification.ClickHereToRead=Klikk her for å lese hele varslingen.
429 Notification.FirstStart.Text=Dette ser ut til å være første gang du starter Sone. For å starte, lag en ny Sone fra et 'Web Of Trust'-pseudonym og start å følge andre Soner.
430 Notification.Startup.Text=Sone starter opp. Det kan ta en stund å motta alle pseudonymer og Soner fra 'Web Of Trust'. Hvis du mangler noen, vennligst vent, de vil sannsynligvis dukke opp snart.
431 Notification.ConfigNotRead.Text=Konfigurasjonsfilen «sone.properties» kunne ikke bli lest, sannsynligvis fordi den ikke ble lagret riktig. Dette kan skje i versjoner før Sone 0.3.3 og det er ingen ting du kan gjøre med det.
432 Notification.Button.Dismiss=Fjern varsel
433 Notification.NewSone.ShortText=Nye Soner har blitt oppdaget:
434 Notification.NewSone.Text=Nye Soner har blitt oppdaget:
435 Notification.NewPost.ShortText=Nye innlegg har blitt oppdaget.
436 Notification.NewPost.Text=Nye innlegg har blitt oppdaget av de følgende Sonene:
437 Notification.NewPost.Button.MarkRead=Merk som lest
438 Notification.NewReply.ShortText=Nye svar har blitt oppdaget.
439 Notification.NewReply.Text=Nye svar har blitt oppdaget for innlegg av følgende Soner:
440 Notification.SoneIsBeingRescued.Text=De følgende Sonene blir for øyeblikket reddet:
441 Notification.SoneRescued.Text=De følgende Sonene har blitt reddet:
442 Notification.SoneRescued.Text.RememberToUnlock=Husk å kontroller innlegg og svar du har publisert og ikke glem å lås opp dine Soner!
443 Notification.LockedSones.Text=De følgende Sonene har vært låst i mer enn 5 minutter. Vennligst sjekk om du virkelig ønsker å beholde disse Sonene låst:
444 Notification.NewVersion.Text=Utgave {version} av sone-tillegget ble funnet. Last det ned fra USK@nwa8lHa271k2QvJ8aa0Ov7IHAV-DFOCFgmDt3X6BpCI,DuQSUZiI~agF8c-6tjsFFGuZ8eICrzWCILB60nT8KKo,AQACAAE/sone/{edition}​!
445 Notification.InsertingImages.Text=De følgende bildene blir lastet opp:
446 Notification.InsertedImages.Text=De følgende bildene har blitt lastet opp:
447 Notification.ImageInsertFailed.Text=De følgende bildene kunne ikke bli innsatt:
448 Notification.Mention.ShortText=Du har blitt nevnt:
449 Notification.Mention.Text=Du har blitt nevnt i følgende innlegg:
450 Notification.SoneInsert.Duration={0,number} {0,choice,0#sekund|1#sekund|1<sekunder}
451 # to update: 98, 426