Use Norwegian typographic quote characters.
[Sone.git] / src / main / resources / i18n / sone.no.properties
1 Navigation.Menu.Sone.Name=Sone
2 Navigation.Menu.Sone.Tooltip=Freenet Sosiale Medier-Plugin
3 Navigation.Menu.Sone.Item.Login.Name=Log på
4 Navigation.Menu.Sone.Item.Login.Tooltip=Logg på din Sone
5 Navigation.Menu.Sone.Item.Index.Name=Din Sone
6 Navigation.Menu.Sone.Item.Index.Tooltip=Vis din Sone
7 Navigation.Menu.Sone.Item.New.Name=Nye innlegg og svar
8 Navigation.Menu.Sone.Item.New.Tooltip=Viser nye innlegg og svar
9 Navigation.Menu.Sone.Item.CreateSone.Name=Lag Sone
10 Navigation.Menu.Sone.Item.CreateSone.Tooltip=Lag en ny Sone
11 Navigation.Menu.Sone.Item.KnownSones.Name=Kjente Soner
12 Navigation.Menu.Sone.Item.KnownSones.Tooltip=Vis alle kjente Soner
13 Navigation.Menu.Sone.Item.Bookmarks.Name=Bokmerker
14 Navigation.Menu.Sone.Item.Bookmarks.Tooltip=Vis bokmerkede innlegg
15 Navigation.Menu.Sone.Item.EditProfile.Name=Endre Profil
16 Navigation.Menu.Sone.Item.EditProfile.Tooltip=Endre profilen til din Sone
17 Navigation.Menu.Sone.Item.ImageBrowser.Name=Bilder
18 Navigation.Menu.Sone.Item.ImageBrowser.Tooltip=Behandle dine bilder
19 Navigation.Menu.Sone.Item.DeleteSone.Name=Slett Sonen
20 Navigation.Menu.Sone.Item.DeleteSone.Tooltip=Sletter den gjeldende Sonen
21 Navigation.Menu.Sone.Item.Logout.Name=Logg av
22 Navigation.Menu.Sone.Item.Logout.Tooltip=Logger deg av den gjeldende Sonen
23 Navigation.Menu.Sone.Item.Options.Name=Innstillinger
24 Navigation.Menu.Sone.Item.Options.Tooltip=Innstillinger for Sone-pluginen
25 Navigation.Menu.Sone.Item.Rescue.Name=Redder
26 Navigation.Menu.Sone.Item.Rescue.Tooltip=Redd Sone
27 Navigation.Menu.Sone.Item.About.Name=Om
28 Navigation.Menu.Sone.Item.About.Tooltip=Informasjon om Sone
29
30 Page.About.Title=Om - Sone
31 Page.About.Page.Title=Om
32 Page.About.Flattr.Description=Hvis du liker Sone og du ønsker å belønne meg, kan du bruke Flattr-knappen på bunn av siden. Flattr er en ikke-anonym mikro betaling som fungerer som et Internet tips-beger hvor beløpet brukeren donerer er begrenset (Laveste er 2 € per måned). Mer informasjon kan bli funnet hos {link}flattr.com{/link}.
33 Page.About.Homepage.Title=Hjemmeside
34 Page.About.Homepage.Description=Du kan finne mer informasjon om kildekoden til Sone på {link}hjemmesiden{/link}.
35 Page.About.License.Title=Lisens
36
37 Page.Options.Title=Innstillinger - Sone
38 Page.Options.Page.Title=Innstillinger
39 Page.Options.Page.Description=Disse innstillingene påvirker oppførselen til Sone-tillegget.
40 Page.Options.Section.SoneSpecificOptions.Title=Sone-spesifikke innstillinger
41 Page.Options.Section.SoneSpecificOptions.NotLoggedIn=Disse valgene er bare tilgjengelig hvis du er {link}logget inn{/link}.
42 Page.Options.Section.SoneSpecificOptions.LoggedIn=Disse innstillingene er bare tilgjengelig når du er logget på og de er bare gyldig for den Sonen du er logget på som.
43 Page.Options.Option.AutoFollow.Description=Hvis en ny Sone blir oppdaget, følg den automatisk. Legg merke til at dette vil bare følge Soner som blir oppdaget etter at dette valget ble aktivert!
44 Page.Options.Option.EnableSoneInsertNotifications.Description=Hvis aktivert vil det varsles hver gang din Sone setter inn eller er ferdig å sette inn.
45 Page.Options.Option.ShowNotificationNewSones.Description=Vis varsel for nye Soner.
46 Page.Options.Option.ShowNotificationNewPosts.Description=Vis varsel for nye innlegg.
47 Page.Options.Option.ShowNotificationNewReplies.Description=Vis varsel for nye svar.
48 Page.Options.Section.AvatarOptions.Title=Avatarinnstillinger
49 Page.Options.Option.ShowAvatars.Description=Du kan deaktivere egendefinerte avatarer her, avhengig av det valgte kriteriet. Hvis avatar er deaktivert for en Sone, blir det automatisk genererte avataret vist istedenfor.
50 Page.Options.Option.ShowAvatars.Never.Description=Aldri vis egendefinerte avatarer.
51 Page.Options.Option.ShowAvatars.Followed.Description=Bare vis avatar for Soner du følger.
52 Page.Options.Option.ShowAvatars.ManuallyTrusted.Description=Bare vis avatar for Soner du manuelt har gitt en tillit større en 0.
53 Page.Options.Option.ShowAvatars.Trusted.Description=Bare vis avatar for Soner som har en tillit større enn 0.
54 Page.Options.Option.ShowAvatars.Always.Description=Alltid vis egendefinerte avatarer. Advarsel: Noen avatarer kan inneholde forstyrrende eller provoserende bilder.
55 Page.Options.Section.RuntimeOptions.Title=Oppførsel ved kjøretid
56 Page.Options.Option.InsertionDelay.Description=Antall sekunder Sone-innsetteren skal vente etter en endring av en Sone før den blir innsatt.
57 Page.Options.Option.PostsPerPage.Description=Antallet innlegg å vise pr side før side-kontroller blir vist.
58 Page.Options.Option.CharactersPerPost.Description=Antall tegn å vise fra et innlegg før resten blir skjult og en link blir vist for å utvide til hele innlegget (-1 for å deaktivere). Lengden på den viste teksten kan endres under.
59 Page.Options.Option.PostCutOffLength.Description=Antallet tegn som blir vist hvis et innlegg er for langt (Se innstilling over).
60 Page.Options.Option.RequireFullAccess.Description=For å avslå tilgang til Sone fra enhver host som ikke har blitt gitt full tilgang.
61 Page.Options.Section.TrustOptions.Title=Tillitsinnstillinger
62 Page.Options.Option.PositiveTrust.Description=Mengden positiv tillit du ønsker å gi en annen Sone ved å klikke på hake-merket under et innlegg eller ved å skrive et svar.
63 Page.Options.Option.NegativeTrust.Description=Mengden tillit du vil gi til andre Soner ved å klikke på den røde X'en nedenfor et innlegg eller svar. Denne verdien burde være negativ.
64 Page.Options.Option.TrustComment.Description=Kommentaren som vil bli satt i 'Web Of Trust' for all tillit gitt via Sone.
65 Page.Options.Section.FcpOptions.Title=FCP-grensesnitts innstillinger
66 Page.Options.Option.FcpInterfaceActive.Description=Aktiver FCP-grensesnittet for å tillate andre tillegg og andre klienter til å aksessere dit Sone-tillegg.
67 Page.Options.Option.FcpFullAccessRequired.Description=Påkrev FCP tilkobling fra tillate hoster (se din {link}nodes konfigurasjon, seksjon «FCP»{/link})
68 Page.Options.Option.FcpFullAccessRequired.Value.No=Nei
69 Page.Options.Option.FcpFullAccessRequired.Value.Writing=For skrivetilgang
70 Page.Options.Option.FcpFullAccessRequired.Value.Always=Alltid
71 Page.Options.Section.Cleaning.Title=Rydd opp
72 Page.Options.Option.ClearOnNextRestart.Description=Nullstill konfigurasjonen til Sone-tillegget ved neste omstart. Advarsel! {strong}Dette vil ødelegge alle dine Soner{/strong} så forsikre deg om at du har tatt backup av alt du fremdeles trenger! Du vil måtte sette det neste valget til 'true' for faktisk å nullstille.
73 Page.Options.Option.ReallyClearOnNextRestart.Description=Denne innstillingen må bli satt til «ja» hvis du virkelig {strong}virkelig{/strong} ønsker å slette Sone-tilleggets innstillinger ved neste omstart.
74 Page.Options.Warnings.ValueNotChanged=Denne innstillingen ble ikke endret fordi verdien du spesifiserte ikke var gyldig.
75 Page.Options.Button.Save=Lagre
76
77 Page.Login.Title=Logg på - Sone
78 Page.Login.Page.Title=Logg på
79 Page.Login.Label.SelectSone=Velg Sone:
80 Page.Login.Option.NoSone=Velg Sone…
81
82 Page.Login.CreateSone.Title=Lag Sone
83
84 Page.CreateSone.Title=Lag sone - Sone
85
86 Page.DeleteSone.Title=Slett Sonen - Sone
87 Page.DeleteSone.Button.No=Nei, ikke slett.
88 Page.DeleteSone.Button.Yes=Ja, slett.
89 Page.DeleteSone.Page.Description=Dette vil ikke slette Sonen fra Freenet (Fordi det er umulig), det vil bare koble fra ditt 'Web Of Trust'-pseudonym fra Sone.
90 Page.DeleteSone.Page.Title=Slette Sonen «{sone}»?
91
92 Page.Index.Title=Din Sone - Sone
93 Page.Index.Label.Text=Innleggstekst:
94 Page.Index.Label.Sender=Avsender:
95 Page.Index.Button.Post=Publiser!
96 Page.Index.PostList.Title=Innleggsstrøm
97 Page.Index.PostList.Text.NoPostYet=Ingen har skrevet noen innlegg enda. Du burde starte med en gang!
98
99 Page.New.Title=Nye innlegg og svar - Sone
100 Page.New.Page.Title=Nye innlegg og svar
101 Page.New.NothingNew=For øyeblikket er det ingen ting nytt
102
103 Page.KnownSones.Title=Kjente Soner - Sone
104 Page.KnownSones.Page.Title=Kjente Soner
105 Page.KnownSones.Text.NoKnownSones=Det er for øyeblikket ingen kjente Soner.
106 Page.KnownSones.Label.Sort=Sorter:
107 Page.KnownSones.Label.FilterSones=Filtrer Soner:
108 Page.KnownSones.Sort.Field.Name=Navn
109 Page.KnownSones.Sort.Field.LastActivity=Siste aktivitet
110 Page.KnownSones.Sort.Field.Posts=Antall innlegg
111 Page.KnownSones.Sort.Field.Images=Antall bilder
112 Page.KnownSones.Sort.Order.Ascending=Stigende
113 Page.KnownSones.Sort.Order.Descending=Avtagende
114 Page.KnownSones.Filter.Followed=Vis bare soner som følges
115 Page.KnownSones.Filter.NotFollowed=Gjem Soner som følges
116 Page.KnownSones.Filter.New=Vis bare nye Soner
117 Page.KnownSones.Filter.NotNew=Gjem nye Soner
118 Page.KnownSones.Button.Apply=Tilføy
119 Page.KnownSones.Button.FollowAllSones=Følg alle Soner på denne siden
120 Page.KnownSones.Button.UnfollowAllSones=Slutt å følge alle Soner på denne siden
121
122 Page.EditProfile.Title=Endre profil - Sone
123 Page.EditProfile.Page.Title=Endre profil
124 Page.EditProfile.Page.Description=På denne siden kan du skrive inn profil-data.
125 Page.EditProfile.Page.Hint.Optionality=Husk, hver eneste felt på denne profilen er valgfritt! Ingen av de er påkrevd å fylle ut! I tillegg vil sannsynligvis alt du skriver her bli lagret i Freenet veldig lenge!
126 Page.EditProfile.Label.FirstName=Fornavn:
127 Page.EditProfile.Label.MiddleName=Mellomnavn:
128 Page.EditProfile.Label.LastName=Etternavn:
129 Page.EditProfile.Birthday.Title=Bursdag
130 Page.EditProfile.Birthday.Label.Day=Dag:
131 Page.EditProfile.Birthday.Label.Month=Måned:
132 Page.EditProfile.Birthday.Label.Year=År:
133 Page.EditProfile.Avatar.Title=Avatar
134 Page.EditProfile.Avatar.Description=Du kan velge en av dine opplastede bilder til å bli vist som avatar. Det burde ikke være større enn 64×64 pixler fordi det er den største størrelse som blir vist for andre (80×80 pixler blir brukt for sidens overskrift).
135 Page.EditProfile.Avatar.Delete=Ingen avatar
136 Page.EditProfile.Fields.Title=Egendefinerte felt
137 Page.EditProfile.Fields.Description=Her kan du skrive inn egendefinerte felt i din profil. Disse feltene kan inneholde hva som helst og kan være så konsis eller utfyllende som du vil. Bare husk at når det kommer til anonymitet så gjelder 'less is more'.
138 Page.EditProfile.Fields.Button.Edit=endre
139 Page.EditProfile.Fields.Button.MoveUp=flytt opp
140 Page.EditProfile.Fields.Button.MoveDown=flytt ned
141 Page.EditProfile.Fields.Button.Delete=slett
142 Page.EditProfile.Fields.Button.ReallyDelete=virkelig slett
143 Page.EditProfile.Fields.AddField.Title=Legg til felt
144 Page.EditProfile.Fields.AddField.Label.Name=Navn:
145 Page.EditProfile.Fields.AddField.Button.AddField=Legg til felt
146 Page.EditProfile.Button.Save=Lagre profil
147 Page.EditProfile.Error.DuplicateFieldName=Feltet «{fieldName}» eksisterer allerede.
148
149 Page.EditProfileField.Title=Endre profil-felt - Sone
150 Page.EditProfileField.Page.Title=Endre profil-felt
151 Page.EditProfileField.Text=Skriv et nytt navn for dette profil-feltet.
152 Page.EditProfileField.Error.DuplicateFieldName=Felt-navnet du skrev inn eksisterer allerede.
153 Page.EditProfileField.Button.Save=Endre
154 Page.EditProfileField.Button.Reset=Bytt tilbake til gammelt navn
155 Page.EditProfileField.Button.Cancel=Ikke endre navn
156
157 Page.DeleteProfileField.Title=Slett profil-felt - Sone
158 Page.DeleteProfileField.Page.Title=Slett Profil-felt
159 Page.DeleteProfileField.Text=Vil du virkelig slette dette profil-feltet?
160 Page.DeleteProfileField.Button.Yes=Ja, slett
161 Page.DeleteProfileField.Button.No=Nei, ikke slett
162
163 Page.CreatePost.Title=Lag nytt innlegg - Sone
164 Page.CreatePost.Page.Title=Lag nytt innlegg
165 Page.CreatePost.Label.Text=Innleggstekst:
166 Page.CreatePost.Button.Post=Publiser!
167 Page.CreatePost.Error.EmptyText=Du skrev ingen test, noe som er litt synd. Du burde prøve å skrive mer!
168
169 Page.CreateReply.Title=Lag nytt svar - Sone
170 Page.CreateReply.Page.Title=Lag nytt svar
171 Page.CreateReply.Error.EmptyText=Du skrev ikke inn noe tekst, noe som er synd. Du burde prøve å skrive mer!
172 Page.CreateReply.Label.Text=Svartekst:
173 Page.CreateReply.Button.Post=Publiser Svar!
174
175 Page.ViewSone.Title=Vis sone - Sone
176 Page.ViewSone.Page.TitleWithoutSone=Vis ukjent Sone
177 Page.ViewSone.NoSone.Description=Det er foreløpig ingen kjente Soner med ID {sone}. Hvis du så etter en spesifikk Sone, forsikre deg om at den er synlig i din 'Web Of Trust'!
178 Page.ViewSone.UnknownSone.Description=Denne Sonen har ikke blitt mottatt enda. Prøv igjen om en liten stund.
179 Page.ViewSone.UnknownSone.LinkToWebOfTrust=Selv om Sonen fremdeles er ukjent, er kanskje 'web of trust'-profilen tilgjengelig:
180 Page.ViewSone.WriteAMessage=Du kan skrive en melding til denne Sonen. Legg merke til at alle vil kunne lese denne meldingen!
181 Page.ViewSone.PostList.Title=Innlegg av {sone}
182 Page.ViewSone.PostList.Text.NoPostYet=Denne Sonen har ikke publisert noe enda.
183 Page.ViewSone.Profile.Title=Profil
184 Page.ViewSone.Profile.Label.Name=Navn
185 Page.ViewSone.Profile.Label.Albums=Albumer
186 Page.ViewSone.Profile.Albums.Text.All=Alle album
187 Page.ViewSone.Profile.Name.WoTLink='Web Of Trust'-profil
188 Page.ViewSone.Replies.Title=Innlegg {sone} har svart på
189
190 Page.ViewPost.Title=Vis innlegg - Sone
191 Page.ViewPost.Page.Title=Vis innlegg av {sone}
192 Page.ViewPost.Page.TitleUnknownSone=Vis ukjent innlegg
193 Page.ViewPost.Text.UnknownPost=Dette innlegget har ikke blitt lastet ned.
194
195 Page.Like.Title=Lik innlegg - Sone
196 Page.Unlike.Title=Fjern liker på innlegg - Sone
197
198 Page.DeletePost.Title=Slett Sonen - Sone
199 Page.DeletePost.Page.Title=Slett sone
200 Page.DeletePost.Text.PostWillBeGone=Sletting av innlegg vil fjerne den fra din Sone. Det vil ikke bli slettet fra Freenet fordi det er umulig. Eldre utgaver av din Sone vil alltid inkludere det slettede innlegget.
201 Page.DeletePost.Button.Yes=Ja, slett.
202 Page.DeletePost.Button.No=Nei, ikke slett.
203
204 Page.DeleteReply.Title=Slett svar - Sone
205 Page.DeleteReply.Page.Title=Slett svar
206 Page.DeleteReply.Text.PostWillBeGone=Sletting av et svar vil fjerne det fra din Sone. Det vil ikke fjerne det fra Freenet fordi det er umulig. Endre utgaver av din Sone vil alltid inkludere det slettede svaret.
207 Page.DeleteReply.Button.Yes=Ja, slett.
208 Page.DeleteReply.Button.No=Nei, ikke slett.
209
210 Page.LockSone.Title=Lås Sone - Sone
211
212 Page.UnlockSone.Title=Lås opp Sonen - Sone
213
214 Page.FollowSone.Title=Følg Sone - Sone
215
216 Page.UnfollowSone.Title=Ikke følg Sonen - Sone
217
218 Page.ImageBrowser.Title=Bildeviser - Sone
219 Page.ImageBrowser.Album.Title=Album «{album}»
220 Page.ImageBrowser.Album.Error.NotFound.Text=Det forespurte albumet kunne ikke bli funnet. Det er mulig det ikke har blitt lastet ned eller at det er slettet.
221 Page.ImageBrowser.Sone.Title=Album til {sone}
222 Page.ImageBrowser.Sone.Error.NotFound.Text=Den forespurte Sonen kunne ikke bli funnet. Det er mulig at den ikke er lastet ned enda.
223 Page.ImageBrowser.Header.Albums=Album
224 Page.ImageBrowser.Header.Images=Bilder
225 Page.ImageBrowser.Link.All=Alle Soner
226 Page.ImageBrowser.CreateAlbum.Button.CreateAlbum=Lag album
227 Page.ImageBrowser.Album.Edit.Title=Endre album
228 Page.ImageBrowser.Album.Delete.Title=Slett album
229 Page.ImageBrowser.Album.Label.AlbumImage=Albumsbilde:
230 Page.ImageBrowser.Album.Label.Title=Tittel:
231 Page.ImageBrowser.Album.Label.Description=Beskrivelse:
232 Page.ImageBrowser.Album.AlbumImage.Choose=Velg albumsbilde…
233 Page.ImageBrowser.Album.Button.Save=Lagre album
234 Page.ImageBrowser.Album.Button.Delete=Slett album
235 Page.ImageBrowser.Image.Edit.Title=Endre bilde
236 Page.ImageBrowser.Image.Title.Label=Tittel:
237 Page.ImageBrowser.Image.Description.Label=Beskrivelse:
238 Page.ImageBrowser.Image.Button.MoveLeft=◀
239 Page.ImageBrowser.Image.Button.Save=Lagre bilde
240 Page.ImageBrowser.Image.Button.MoveRight=►
241 Page.ImageBrowser.Image.Delete.Title=Slett bilde
242 Page.ImageBrowser.Image.Button.Delete=Slett bilde
243
244 Page.CreateAlbum.Title=Lag album - Sone
245 Page.CreateAlbum.Page.Title=Lag album
246 Page.CreateAlbum.Error.NameMissing=Du ser ut til å ha glemt å skrive inn et navn til ditt nye album.
247
248 Page.UploadImage.Title=Last opp bilde - Sone
249 Page.UploadImage.Error.InvalidImage=Bildet du prøvde å laste opp har en ukjent filendelse. Vennligst bare bruk filer av typen JPEG (*.jpg eller *.jpeg) eller PNG (*.png).
250
251 Page.EditImage.Title=Endre bilde - Sone
252
253 Page.DeleteImage.Title=Slett bilde - Sone
254 Page.DeleteImage.Page.Title=Slett bilde
255 Page.DeleteImage.Text.ImageWillBeGone=Dette vil slette bildet «{image}» fra ditt album «{album}». Hvis det allerede er innsatt i Freenet kan det ikke fjernes. Vil du slette bildet?
256 Page.DeleteImage.Button.Yes=Ja, slett bildet.
257 Page.DeleteImage.Button.No=Nei, ikke slett bildet.
258
259 Page.EditAlbum.Title=Endre album - Sone
260
261 Page.DeleteAlbum.Title=Slett Album - Sone
262 Page.DeleteAlbum.Page.Title=Slett Album
263 Page.DeleteAlbum.Text.AlbumWillBeGone=Dette vil fjerne albumet ditt, «{title}». Vil du virkelig gjøre det?
264 Page.DeleteAlbum.Button.Yes=Ja, slett album.
265 Page.DeleteAlbum.Button.No=Nei, ikke slett album.
266
267 Page.Trust.Title=Positiv tillit til Sone - Sone
268
269 Page.Distrust.Title=Negativ tillit til Sone - Sone
270
271 Page.Untrust.Title=Fjern tillit til Sone - Sone
272
273 Page.MarkAsKnown.Title=Merk som kjent - Sone
274
275 Page.Bookmark.Title=Bokmerke - Sone
276 Page.Unbookmark.Title=Fjern bokmerke - Sone
277 Page.Bookmarks.Title=Bokmerker - Sone
278 Page.Bookmarks.Page.Title=Bokmerker
279 Page.Bookmarks.Text.NoBookmarks=Du har ingen bokmerker for øyeblikket. Du kan bokmerke innlegg ved å klikke på stjernen under innlegget.
280 Page.Bookmarks.Text.PostsNotLoaded=Noen av dine bokmerkede innlegg blir ikke vist fordi de ikke kunne bli lastet. Dette kan skje hvis du nylig har startet Sone på nytt eller hvis innlegget har blitt slettet. Hvis du er ganske sikker på at disse innleggene ikke eksisterer lenger, kan du {link}fjerne bokmerket{/link}.
281
282 Page.Search.Title=Søk - Sone
283 Page.Search.Page.Title=Søkeresultater
284 Page.Search.Text.SoneHits=De følgende Sonene passet til søket.
285 Page.Search.Text.PostHits=De følgende innleggene passet til søket.
286 Page.Search.Text.NoHits=Ingen Soner eller innlegg passet til søket.
287
288 Page.Rescue.Title=Redd Sone - Sone
289 Page.Rescue.Page.Title=Redd Sone «{0}»
290 Page.Rescue.Text.Description=Redningsmodus lar deg gjenopprette en tidligere utgave av din Sone. Dette kan være nødvendig hvis konfigurasjonen går tapt.
291 Page.Rescue.Text.Procedure=Redningsmodus viker slik at den laster ned den siste innsatte utgaven av din Sone. Hvis nedlastingen går bra, vil denne utgaven bli lastet inn som din Sone. Den vil la deg kontrollere din profil, innlegg og svar og andre innstillinger (Dette kan gjøres fra et nytt vindu). Hvis dette ikke er den utgaven du ønsker å gjenopprette, ber du redningsmodus om å laste ned utgaven før.
292 Page.Rescue.Text.Fetching=Sone-redderen laster foreløpig ned utgave {0} av din Sone.
293 Page.Rescue.Text.Fetched=Sone-redderen har lastet ned utgave {0} av din Sone. Sjekk dine innlegg, svar og profil. Hvis du er fornøyd med redningen, kan du låse opp Sonen din.
294 Page.Rescue.Text.FetchedLast=Sone-redderen har lastet ned den siste tilgjengelige utgaven. Hvis den ikke klarte å redde Sonen din, er det lite annet å gjøre.
295 Page.Rescue.Text.NotFetched=Sone-redderen kunne ikke laste ned utgave {0} av din Sone. Enten prøv igjen på nytt med utgave {0}, eller prøv igjen med utgaven før.
296 Page.Rescue.Label.NextEdition=Neste utgave:
297 Page.Rescue.Button.Fetch=Hent utgave
298
299 Page.NoPermission.Title=Ikke-autorisert tilgang - Sone
300 Page.NoPermission.Page.Title=Ikke-autorisert tilgang
301 Page.NoPermission.Text.NoPermission=Du prøvde å gjøre noe som du ikke har tilstrekkelige rettigheter til. Vennligst avstå fra slike handlinger i framtiden ellers vil vi bli tvunget til å ta til motgrep!
302
303 Page.DismissNotification.Title=Fjern varsel - Sone
304
305 Page.WotPluginMissing.Text.WotRequired=Fordi 'Web Of Trust' er en integrert del av Sone, må 'Web Of Trust'-tillegget bli lastet for å kunne kjøre Sone.
306 Page.WotPluginMissing.Text.LoadPlugin=Vennligst gå til ${link}din Freenet-nodes tilleggs-side${/link} og aktiver 'Web Of Trust'-tillegget.
307
308 Page.Logout.Title=Logg av - Sone
309
310 Page.Invalid.Title=Ugyldig handling - Sone
311 Page.Invalid.Page.Title=Ugyldig handling
312 Page.Invalid.Text=En ugyldig handling ble gjort eller så var handlingens parametere ugyldig. Gå tilbake til {link}indeks{/link} og prøv på ny. Hvis feilmeldingen vedvarer har du sannsynligvis funnet en bug.
313
314 View.Search.Button.Search=Søk
315
316 View.CreateSone.Text.WotIdentityRequired=For å lage en Sone trenger du et pseudonym fra {link}'Web of Trust'-tillegget{/link}.
317 View.CreateSone.Select.Default=Velg et pseudonym
318 View.CreateSone.Text.NoIdentities=Du har ikke noen 'Web Of Trust'-pseudonym. Vennligst gå til {link}'Web of Trust'-tillegget{/link} og lag et pseudonym.
319 View.CreateSone.Text.NoNonSoneIdentities=Du har ikke noen 'Web Of Trust'-pseudonym som ikke allerede har en Sone. Bruk en av de gjenværende 'Web Of Trust'-pseudonymene til å lage en ny Sone eller gå til {link}'Web of Trust'-tillegget{/link} for å lage et nytt pseudonym.
320 View.CreateSone.Button.Create=Lag Sone
321 View.CreateSone.Text.Error.NoIdentity=Du har ikke valgt et pseudonym.
322
323 View.Sone.Label.LastUpdate=Siste oppdatering:
324 View.Sone.Text.UnknownDate=ukjent
325 View.Sone.Stats.Posts={0,number} {0,choice,0#innlegg|1#innlegg|1<innlegg}
326 View.Sone.Stats.Replies={0,number} {0,choice,0#svar|1#svar|1<svar}
327 View.Sone.Stats.Images={0,number} {0,choice,0#bilder|1#bilde|1<bilder}
328 View.Sone.Button.UnlockSone=lås opp
329 View.Sone.Button.UnlockSone.Tooltip=Tillatt at denne Sonen blir innsatt nå
330 View.Sone.Button.LockSone=lås
331 View.Sone.Button.LockSone.Tooltip=Forhindre denne Sonen fra å bli innsatt nå
332 View.Sone.Button.UnfollowSone=ikke følg
333 View.Sone.Button.FollowSone=følg
334 View.Sone.Status.Modified=Denne Sonen ble endret og venter på å bli innsatt.
335 View.Sone.Status.Unknown=Denne Sonen har ikke blitt lastet ned enda.
336 View.Sone.Status.Idle=Denne Sonen er idle, dvs den blir ikke blitt innsatt eller lastet ned.
337 View.Sone.Status.Downloading=Denne Sonen blir for øyeblikket lastet ned.
338 View.Sone.Status.Inserting=Denne Sonen blir for øyeblikket innsatt.
339
340 View.SoneMenu.Link.AllAlbums=alle album
341
342 View.Post.UnknownAuthor=(ukjent)
343 View.Post.WebOfTrustLink='web of trust'-profil
344 View.Post.Permalink=link innlegg
345 View.Post.PermalinkAuthor=link forfatter
346 View.Post.Bookmarks.PostIsBookmarked=Innlegg er bokmerket. Klikk for å fjerne bokmerke
347 View.Post.Bookmarks.PostIsNotBookmarked=Innlegget er ikke bokmerket. Klikk for å bokmerke.
348 View.Post.DeleteLink=Slett
349 View.Post.SendReply=Publiser svar!
350 View.Post.Reply.DeleteLink=Slett
351 View.Post.LikeLink=Liker
352 View.Post.UnlikeLink=Fjern liker
353 View.Post.ShowSource=Toggle Parser
354 View.Post.NotDownloaded=Dette innlegget har ikke blitt lastet ned enda eller så er det slettet.
355 View.Post.ShowMore=Vis mer
356 View.Post.ShowLess=Vis mindre
357
358 View.UpdateStatus.Text.ChooseSenderIdentity=Velg avsender-pseudonym
359
360 View.Trust.Tooltip.Trust=Gi tillit til denne personen
361 View.Trust.Tooltip.Distrust=Gi negativ tillit til denne personen
362 View.Trust.Tooltip.Untrust=Fjern din tillit gitt til denne personen
363
364 View.CreateAlbum.Title=Lag album
365 View.CreateAlbum.Label.Name=Navn:
366 View.CreateAlbum.Label.Description=Beskrivelse:
367
368 View.UploadImage.Title=Last opp bilde
369 View.UploadImage.Button.UploadImage=Last opp bilde
370 View.UploadImage.Label.Description=Beskrivelse:
371 View.UploadImage.Label.Title=Tittel:
372
373 View.Time.InTheFuture=i framtiden
374 View.Time.AFewSecondsAgo=noen få sekunder siden
375 View.Time.HalfAMinuteAgo=omtrent et halvt minutt siden
376 View.Time.AMinuteAgo=omtrent et minutt siden
377 View.Time.XMinutesAgo=${min} minutter siden
378 View.Time.HalfAnHourAgo=en halvtime siden
379 View.Time.AnHourAgo=omtrent en time siden
380 View.Time.XHoursAgo=${hour} timer siden
381 View.Time.ADayAgo=omtrent en dag siden
382 View.Time.XDaysAgo=${day} dager siden
383 View.Time.AWeekAgo=omtrent en uke siden
384 View.Time.XWeeksAgo=${week} uker siden
385 View.Time.AMonthAgo=omtrent en måned siden
386 View.Time.XMonthsAgo=${month} måneder siden
387 View.Time.AYearAgo=omtrent et år siden
388 View.Time.XYearsAgo=${year} år siden
389
390 WebInterface.DefaultText.StatusUpdate=Hva tenker du på?
391 WebInterface.DefaultText.Message=Skriv et innlegg…
392 WebInterface.DefaultText.Reply=Skriv et svar…
393 WebInterface.DefaultText.FirstName=Fornavn
394 WebInterface.DefaultText.MiddleName=Mellomnavn
395 WebInterface.DefaultText.LastName=Etternavn
396 WebInterface.DefaultText.BirthDay=Dag
397 WebInterface.DefaultText.BirthMonth=Måned
398 WebInterface.DefaultText.BirthYear=År
399 WebInterface.DefaultText.FieldName=Feltnavn
400 WebInterface.DefaultText.Option.InsertionDelay=Tiden å vente fra en Sone er endret før den settes inn (i sekunder)
401 WebInterface.DefaultText.Search=Hva leter du etter?
402 WebInterface.DefaultText.CreateAlbum.Name=Album tittel
403 WebInterface.DefaultText.CreateAlbum.Description=Album beskrivelse
404 WebInterface.DefaultText.EditAlbum.Title=Albumtittel
405 WebInterface.DefaultText.EditAlbum.Description=Albumbeskrivelse
406 WebInterface.DefaultText.UploadImage.Description=Bildebeskrivelse
407 WebInterface.DefaultText.UploadImage.Title=Bildetittel
408 WebInterface.DefaultText.EditImage.Description=Bildebeskrivelse
409 WebInterface.DefaultText.EditImage.Title=Bildetittel
410 WebInterface.DefaultText.Option.PostsPerPage=Antall innlegg å vise på en side
411 WebInterface.DefaultText.Option.CharactersPerPost=Antall tegn et innlegg må ha for å bli skjult.
412 WebInterface.DefaultText.Option.PostCutOffLength=Antall tegn som vises når et innlegg blir skjult
413 WebInterface.DefaultText.Option.PositiveTrust=Positiv tillit å gi
414 WebInterface.DefaultText.Option.NegativeTrust=Negativ tillit å gi
415 WebInterface.DefaultText.Option.TrustComment=Kommentaren til 'Web Of Trust'
416 WebInterface.Button.Comment=Kommenter
417 WebInterface.Confirmation.DeletePostButton=Ja, slett!
418 WebInterface.Confirmation.DeleteReplyButton=Ja, slett!
419 WebInterface.SelectBox.Choose=Velg…
420 WebInterface.SelectBox.Yes=Ja
421 WebInterface.SelectBox.No=Nei
422 WebInterface.ClickToShow.Replies=Klikk her for å vise skjulte svar.
423 WebInterface.VersionInformation.CurrentVersion=Gjeldende utgave:
424 WebInterface.VersionInformation.LatestVersion=Siste utgave:
425
426 Notification.ClickHereToRead=Klikk her for å lese hele varslingen.
427 Notification.FirstStart.Text=Dette ser ut til å være første gang du starter Sone. For å starte, lag en ny Sone fra et 'Web Of Trust'-pseudonym og start å følge andre Soner.
428 Notification.Startup.Text=Sone starter opp. Det kan ta en stund å motta alle pseudonymer og Soner fra 'Web Of Trust'. Hvis du mangler noen, vennligst vent, de vil sannsynligvis dukke opp snart.
429 Notification.ConfigNotRead.Text=Konfigurasjonsfilen «sone.properties» kunne ikke bli lest, sannsynligvis fordi den ikke ble lagret riktig. Dette kan skje i versjoner før Sone 0.3.3 og det er ingen ting du kan gjøre med det.
430 Notification.Button.Dismiss=Fjern varsel
431 Notification.NewSone.ShortText=Nye Soner har blitt oppdaget:
432 Notification.NewSone.Text=Nye Soner har blitt oppdaget:
433 Notification.NewPost.ShortText=Nye innlegg har blitt oppdaget.
434 Notification.NewPost.Text=Nye innlegg har blitt oppdaget av de følgende Sonene:
435 Notification.NewPost.Button.MarkRead=Merk som lest
436 Notification.NewReply.ShortText=Nye svar har blitt oppdaget.
437 Notification.NewReply.Text=Nye svar har blitt oppdaget for innlegg av følgende Soner:
438 Notification.SoneIsBeingRescued.Text=De følgende Sonene blir for øyeblikket reddet:
439 Notification.SoneRescued.Text=De følgende Sonene har blitt reddet:
440 Notification.SoneRescued.Text.RememberToUnlock=Husk å kontroller innlegg og svar du har publisert og ikke glem å lås opp dine Soner!
441 Notification.LockedSones.Text=De følgende Sonene har vært låst i mer enn 5 minutter. Vennligst sjekk om du virkelig ønsker å beholde disse Sonene låst:
442 Notification.NewVersion.Text=Utgave {version} av sone-tillegget ble funnet. Last det ned fra USK@nwa8lHa271k2QvJ8aa0Ov7IHAV-DFOCFgmDt3X6BpCI,DuQSUZiI~agF8c-6tjsFFGuZ8eICrzWCILB60nT8KKo,AQACAAE/sone/{edition}​!
443 Notification.InsertingImages.Text=De følgende bildene blir lastet opp:
444 Notification.InsertedImages.Text=De følgende bildene har blitt lastet opp:
445 Notification.ImageInsertFailed.Text=De følgende bildene kunne ikke bli innsatt:
446 Notification.Mention.ShortText=Du har blitt nevnt:
447 Notification.Mention.Text=Du har blitt nevnt i følgende innlegg:
448 Notification.SoneInsert.Duration={0,number} {0,choice,0#sekund|1#sekund|1<sekunder}
449
450 # Updates: 7-8, 99-101, 238, 240, 267, 269, 271, 416